Xu Hướng 2/2024 # Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ Trường Học Năm 2023 – 2023 Mẫu Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ Trường Học Mới Nhất # Top 4 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ Trường Học Năm 2023 – 2023 Mẫu Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ Trường Học được cập nhật mới nhất tháng 2 năm 2024 trên website Exas.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Chi bộ sẽ Đề ra biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, dựa trên nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của mỗi Chi ủy viên và đội ngũ đảng viên. Đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và nguyên tắc của Đảng. Vậy sau đây là 2 mẫu quy chế hoạt động của Chi bộ trường học, mời các bạn cùng theo dõi.

ĐẢNG BỘ ………………

CHI BỘ TH ………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số …………… ….., ngày …. tháng … năm 20….

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ

Căn cứ Điều 24, Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trường Tiểu học …………. nhiệm kỳ 20….- 20…

Chi bộ Trường Tiểu học……….. xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, cụ thể như sau:

PHẦN I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ

Điều 1. Chức năng

Chi bộ Trường Tiểu học …….. trực thuộc Đảng bộ xã …… là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao về các mặt công tác đảng, chính quyền, đoàn thể, đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

– Chi bộ có kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền, truyền đạt đến các đảng viên, cán bộ, giáo viên, viên chức lao động và học sinh mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của nhà trường; trách nhiệm, nghĩa vụ của đảng viên, cán bộ, giáo viên, viên chức lao động và học sinh trong việc chấp hành và thực hiện mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành, của địa phương, đơn vị.

– Chi bộ tổ chức và kiểm tra việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, nhiệm vụ của ngành, của trường cho đảng viên, cán bộ, giáo viên, viên chức lao động.

– Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, biện pháp nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực hoạt động của đảng viên, cán bộ viên chức; nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên và quần chúng, phát huy quyền làm chủ của cán bộ viên chức, thực hiện công bằng xã hội, công khai, chống tư tưởng và việc làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chống tham nhũng, chống trù dập. Thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tự chuyển biến tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên và CB. GV. VCLĐ.

2. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

– Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện những phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm cho đơn vị phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

– Chi bộ lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch năm học của đơn vị bám sát vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học các năm của Bộ GD&Đ, của Sở GD&ĐT, của PD&ĐT và bám sát thực tiễn của nhà trường.

– Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ an ninh chính trị, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản của đơn vị và bí mật quốc gia.

– Chi bộ có trách nhiệm lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ của đơn vị theo sự chỉ đạo hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên.

3. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức và cán bộ

– Chi bộ lãnh đạo việc xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và các đoàn thể quần chúng thuộc đơn vị theo quy định của Điều lệ Trường Tiểu học và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Chi bộ đề nghị cấp trên xem xét quyết định các vấn đề về tổ chức bộ máy của đơn vị thuộc thẩm quyền cấp trên.

– Chi bộ lãnh đạo việc quy hoạch cán bộ quản lý, lãnh đạo của đơn vị theo quy định của Đảng cấp trên, của Ngành.

– Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch tạo nguồn, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ của đơn vị.

– Chi bộ nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên và ra nghị quyết đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển… đối với các đồng chí lãnh đạo, tổ trưởng chuyên môn và các chức danh cán bộ khác nằm trong phạm vi thẩm quyền của Hiệu trưởng .

4. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng

– Chi bộ lãnh đạo Công đoàn trường, Chi đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Chi hội Chữ thập đỏ; xây dựng các tổ chức vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của mỗi đoàn thể, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tham gia xây dựng, bảo vệ và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của đơn vị.

– Chi bộ chịu trách nhiệm duyệt nội dung và nhân sự đại hội hoặc hội nghị giữa nhiệm kỳ của các đoàn thể quần chúng trong đơn vị.

5. Lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng

– Chi bộ thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chế độ tự phê bình và phê bình trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, đồng thời lãnh đạo thực hiện nghiêm túc nguyên tắc này trong mọi hoạt động của chi bộ.

– Chi bộ thường xuyên kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng, nề nếp sinh hoạt Đảng và những điều đảng viên không được làm của các đảng viên trong chi bộ.

– Chi bộ có trách nhiệm đề ra các chủ trương biện pháp cụ thể theo chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, thực sự là hạt nhân chính trị của đơn vị.

– Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới.

– Chi bộ thường xuyên chăm lo công tác phát triển Đảng, chú trọng phát triển Đảng trong lực lượng cán bộ trẻ và đội ngũ đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

– Chi bộ thực hiện quyền được đề nghị kết nạp đảng viên, đề nghị chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị, thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên và thi hành kỷ luật đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của UBKT Trung ương.

– Chi bộ họp thường kỳ 1 tháng 1 lần vào ngày cuối tháng. Khi cần thiết có thể triệu tập họp chi bộ đột xuất.

PHẦN II

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

Điều 3. Trách nhiệm, quyền hạn của tập thể Chi bộ

– Chi bộ là tập thể lãnh đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác của chi bộ; chịu trách nhiệm trước Đảng bộ về việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Chi bộ làm việc theo nguyên tắc: tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực hiện tự phê bình và phê bình trên tinh thần dân chủ, thẳng thắng, giúp nhau cùng tiến bộ.

– Tổ chức triển khai, quán triệt việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và nghị quyết của chi bộ. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của đại hội; các nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ cấp trên và của cấp ủy trực tiếp quản lý.

– Chuẩn bị và thực hiện nội dung sinh hoạt chi bộ.

– Xây dựng chương trình công tác theo 6 tháng và năm của Chi bộ.

– Xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của chi bộ.

– Duy trì nền nếp sinh hoạt của chi bộ theo quy định.

– Đánh giá, bình xét chất lượng chi bộ, đảng viên hàng năm.

– Tổ chức giao ban định kỳ với các tổ chức đoàn thể các tổ chức đoàn thể ở cơ quan, đơn vị.

– Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phân công, quản lý đảng viên thuộc Chi bộ quản lý.

– Lãnh đạo thực hiện việc đảng viên thương xuyên giữ mối liên hệ với Đảng ủy, Chi bộ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú (theo Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị).

– Chi bộ quyết định triệu tập Đại hội chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

– Chuẩn bị nội dung của Đại hội, nhân sự chi bộ khóa mới, đảng viên đi dự đại hội Đảng bộ cơ sở. Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện tiến hành đại hội.

– Báo cáo tình hình và kết quả công tác của chi bộ với đảng uỷ cơ sở theo định kỳ: 6 tháng, năm.

Điều 5. Trách nhiệm, quyền hạn của Bí thư Chi bộ

Là người chịu trách nhiệm cao nhất trong Chi bộ cùng Chi bộ chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, Chi bộ và tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường về sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực ở nhà trường. Bí thư chi bộ có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ; chỉ đạo công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát; kiến nghị với Chi bộ, Chi bộ các chủ trương, giải pháp nhằm cải tiến, đổi mới phương thức lãnh đạo; đảm bảo duy trì sinh hoạt cấp ủy đúng quy định, đúng nguyên tắc của Đảng; xây dựng sự đoàn kết thống nhất nội bộ cấp ủy và trong Chi bộ.

Chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo định kỳ và theo chỉ đạo của Đảng uỷ. Thay mặt Chi bộ tham gia các cuộc họp do Đảng uỷ triệu tập; báo cáo tình hình của nhà trường, hoạt động của Chi bộ với Đảng uỷ và chịu trách nhiệm về những nội dung báo cáo đó.

Chỉ đạo đồng chí phó bí thư, đồng chí Chi bộ viên giải quyết các công việc theo chức trách được phân công. Thay mặt Chi bộ ký các nghị quyết, văn bản của Chi bộ theo thẩm quvền.

Điều 6. Trách nhiệm, quyền hạn của Phó Bí thư Chi bộ

Chịu trách nhiệm trước Chi bộ và Bí thư Chi bộ về thực hiện những công việc được phân công, được uỷ quyền. Phó bí thư chi bộ có trách nhiệm và quyền hạn sau:

Thực hiện đúng quy chế làm việc của Chi ủy, Chi bộ nhiệm kỳ 20..-20…

Giúp đồng chí bí thư chi bộ nắm tình hình, tư tưởng của đảng viên của Chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thay mặt bí thư chỉ đạo, điều hành các công việc của Chi bộ, tham gia các cuộc họp do Đảng uỷ triệu tập.

Phụ trách công tác phát triển đảng.

Định kỳ hàng tháng phải báo cáo với Chi bộ, bí thư về tình hình hoạt động và chủ động đề xuất những vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Điều 7. Trách nhiệm, quyền hạn của uỷ viên Chi ủy

Chịu trách nhiệm trước Chi bộ và Bí thư Chi bộ về thực hiện những công việc được phân công. Uỷ viên Chi uỷ có trách nhiệm và quyền hạn sau:

Giúp bí thư chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo và báo cáo kết quả hoạt động của các đoàn thể Công đoàn trong nhà trường, Chi đoàn, Liên đội, Chi hội Chữ thập đỏ.

Phụ trách công tác thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí của Chi bộ. Làm thủ quỹ của Chi bộ.

Định kỳ hàng tháng phải báo cáo với Chi bộ, bí thư về tình hình hoạt động và chủ động đề xuất những vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Điều 8. Trách nhiệm và quyền hạn của đảng viên

Thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên được quy định tại Điều lệ đảng

– Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

– Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

– Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

– Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm tốt công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Ngoài ra, đảng viên còn phải thực hiện tốt các nhiệm vụ được chi bộ phân công.

Phần III

NGUYÊN TẮC – CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 9. Nguyên tắc làm việc

Chi bộ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và biểu quyết theo đa số; thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên và Quy chế này.

Điều 10. Chế độ làm việc

Về sinh hoạt: Chi bộ họp mỗi tháng một lần, họp đột xuất khi cần thiết do Bí thư Chi bộ triệu tập. Thời gian họp Chi ủy thống nhất là ngày 25 hàng tháng; nếu ngày họp trùng vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật thì được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

Về giao ban: Hàng tháng chi bộ giao ban với các tổ chức đoàn thể với lãnh đạo đơn vị vào ngày thứ sáu của tuần.

Trong sinh hoạt phải thực hiện chế độ ghi chép, lưu trữ nội dung các buổi sinh hoạt thông qua biên bản và sổ ghi chép.

Các phiên họp của Chi bộ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số đảng viên tham dự. Nghị quyết, quyết định của Chi bộ chỉ có giá trị khi có hơn một nửa đảng viên tán thành.

Tài liệu họp Chi bộ được gửi đến các thành viên trước khi họp 01 ngày. Các thành viên dự họp có trách nhiệm nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát biểu trực tiếp hoặc bằng văn bản. Các đảng viên vì lý do đột xuất không tham dự họp phải xin phép và được sự đồng ý của Bí thư hoặc Phó Bí thư Chi bộ, đồng thời có trách nhiệm tham gia ý kiến bằng văn bản gửi Chi bộ.

Các nội dung được Chi bộ quyết định sẽ được thông báo bằng văn bản hoặc nghị quyết chậm nhất 05 ngày sau cuộc họp để triển khai thực hiện.

Chi bộ phân công một đảng viên có trách nhiệm ghi biên bản, dự thảo nghị quyết tại các phiên họp của Chi ủy. Thông bảo các ý kiến kết luận phiên họp đến các Chi bộ viên và các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện.

Điều 11. Chế độ, thông tin báo cáo

Chi bộ thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Đảng uỷ theo quy định. Dự thảo các báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kết năm, báo cáo trình Đại hội nhiệm kỳ để Chi bộ thông qua trước khi báo cáo lên cấp trên hoặc trình ra Đại hội.

Các đồng chí đảng viên có trách nhiệm báo cáo kịp thời tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công phụ trách với Chi bộ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đảng viên thường xuyên trao đổi thông tin, kiến nghị, phản ánh và đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời với Chi bộ khi phát hiện những vướng mắc hoặc những vấn đề phát sinh trong công việc.

Mỗi đảng viên phải đảm bảo chế độ bảo mật thông tin nội bộ.

Đảng viên được thông báo về tình hình và kết quả hoạt động của Chi bộ và được cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết theo quy định.

Điều 12. Chế độ kiểm tra, giám sát

Căn cứ chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của Chi bộ, để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng uỷ và các yêu cầu, nhiệm vụ của các cấp ủy cấp trên.

Chi bộ có trách nhiệm thông báo công khai, kịp thời về kết quả kiểm tra, giám sát của Chi bộ hoặc ý kiến kết luận của cấp trên đối với Chi bộ, đảng viên.

Điều 13. Chế độ tự phê bình và phê bình

Việc kiểm điểm tập thể, cá nhân hàng năm của Chi bộ thực hiện theo quy định và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Các đồng chí đảng viên chủ động, kịp thời tham gia góp ý kiến với Chi ủy và cá nhân đảng viên khác khi phát hiện có thiếu sót, khuyết điểm hoặc có phản ánh của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 14. Mối quan hệ của Chi bộ với các ban ngành trong đơn vị

Chi bộ thực hiện chức năng lãnh đạo đơn vị bằng các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Chi bộ có trách nhiệm thông báo với trưởng ban ngành, đoàn thể trong đơn vị về nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ trong từng giai đoạn. Chi bộ thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của trưởng ban ngành trong đơn vị, kịp thời phát hiện, khắc phục những việc làm chưa đúng. Khi phát hiện có sai phạm ngoài thẩm quyền giải quyết của Chi bộ thì báo cáo lên Đảng ủy cơ sở để xem xét giải quyết.

Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, trưởng đoàn thể trong đơn vị báo cáo với Chi bộ tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và các hoạt động khác.

Điều 15. Quan hệ với lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị

Các đoàn thể trong đơn vị đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Chi bộ và thực hiện nhiệm vụ công tác theo sự hướng dẫn của ngành dọc cấp trên.

Chi bộ có trách nhiệm lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể xây dựng tổ chức, đoàn thể mình vững mạnh về mọi mặt, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Các đoàn thể chủ động đề xuất với Chi bộ những vấn đề cần có sự lãnh đạo của Chi bộ trong phong trào quần chúng. Định kì 3, tháng, 6 tháng, năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, Chi bộ làm việc với các tổ chức, đoàn thể nắm tình hình hoạt động của các tổ chức, đoàn thể để nắm tình hình hoạt động của các tổ chức, đoàn thể để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Điều 16. Quan hệ với Đảng ủy cơ sở

Đảng ủy xã….. là cấp trên trực tiếp của chi bộ, lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của chi bộ vì vậy Chi ủy có trách nhiệm triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, công văn chỉ đạo của Đảng uỷ đồng thời xin ý kiến của Đảng ủy cơ sở để lãnh đạo các tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ theo 6 tháng và cả năm.

– Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và năm chi bộ báo cáo bằng văn bản kết quả lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chi bộ với Đảng ủy cơ sở theo quy định, kịp thời đề xuất với Đảng ủy cơ sở những vấn đề quan trọng cần giải quyết.

Điều 17. Quan hệ với cấp uỷ, chính quyền địa phương

Quan hệ giữa Chi bộ và cấp uỷ, chính quyền địa phương nơi có đảng viên của Chi bộ cư trú là quan hệ phối hợp công tác xây dựng đảng và quản lí đảng viên.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Hiệu lực thực hiện và việc sửa đổi bổ sung quy chế

Quy chế này được thông qua trong chi bộ trường Tiểu học …… vào ngày … tháng… năm 20… và có hiệu lực kể từ ngày kí.

Chi bộ cụ thể hoá một số quy định trong quy chế để phân công rõ trách nhiệm cho từng cá nhân, tổ chức thực hiện.

Các đồng chí đảng viên trong chi bộ có trách nhiệm thực hiện quy chế này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có những vấn đề phát sinh cần bổ sung, sửa đổi thì báo cáo chi bộ xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Quy chế này được áp dụng từ nay cho đến hết nhiệm kỳ../.

Nơi nhận:

– TT Đảng ủy xã …..(b/c) BÍ THƯ

– Các đ/c đảng viên;(t/h)

– Các đoàn thể;(t/h)

– Lưu hồ sơ CB.

ĐẢNG BỘ ………………

CHI BỘ TH ………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số …………… ….., ngày …. tháng … năm 20….

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC ……………

NHIỆM KÌ 20… – 20….

CHƯƠNG I

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHI BỘ

Điều 1. Trách nhiệm và quyền hạn của chi bộ

1. Lãnh đạo đảng viên, cán bộ giáo viên nhân viên thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Đảng, của ngành đề ra; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đảng viên và cán bộ và nhân dân; tham gia xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, an toàn, làm chủ.

2. Chi bộ sinh hoạt theo đúng Điều lệ Đảng quy định, có nội dung cụ thể, rõ ràng, có phân công trách nhiệm cụ thể và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để có biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Trong sinh hoạt, phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, đúng chức năng, nhiệm vụ của chi bộ.

Chi bộ thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng viên; làm công tác phát triển đảng viên; thu, nộp đảng phí theo quy định của Đảng.

3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hàng năm tạo điều kiện cho quần chúng tham gia góp ý kiến cho chi bộ và đảng viên trong chi bộ.

4. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định và Điều lệ của tổ chức, đoàn thể.

5. Chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2023 – 2025

CHƯƠNG II

VỊ TRÍ, VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA CHI ỦY

Điều 2. Trách nhiệm của chi ủy

Chi ủy chi bộ chịu trách nhiệm tập thể trước chi bộ, cấp ủy cấp trên về toàn bộ các mặt công tác của chi bộ; có trách nhiệm và quyền hạn:

2. Cấp ủy chi bộ phải có trách nhiệm thông báo nội dung trọng tâm cần bàn và thời gian, địa điểm sinh hoạt đến đảng viên trong chi bộ trước ít nhất 01 ngày để đảng viên biết và chuẩn bị ý kiến tham luận.

5. Tổ chức triển khai, thực hiện những nội dung chi bộ đã bàn thống nhất, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành nghị quyết của các bộ phận, các đảng viên trong chi bộ; phát hiện những vấn đề mới do thực tế đặt ra để đưa ra chi bộ bàn bạc, giải quyết nếu xét thấy cần thiết.

Advertisement

6. Quyết định triệu tập Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2023 – 2025.

CHƯƠNG III

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CÁC NHÂN

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Bí thư chi bộ

Bí thư chi bộ chịu trách nhiệm cao nhất trước chi bộ, cấp ủy cấp trên về toàn bộ các mặt công tác của Chi bộ; có trách nhiệm và quyền hạn:

2. Đề xuất, tổ chức các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; đồng thời trực tiếp làm công tác tư tưởng. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ; chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên và công tác kiểm tra, giám sát; bảo đảm duy trì sinh hoạt chi bộ đúng quy định, đúng nguyên tắc của Đảng; xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ.

3. Thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với người đứng đầu các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, thôn, xã, bảo đảm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và mọi nhiệm vụ của chi bộ đề ra. Thay mặt Chi bộ tham dự các cuộc họp với Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các tổ chức đoàn thể trong xã; phản ánh đầy đủ ý kiến đề nghị của Chi bộ về những vấn đề Chi bộ quan tâm, giải quyết.

4. Chủ trì việc chuẩn bị ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ.

5. Ủy quyền cho Phó bí thư thay mặt theo dõi, giải quyết những công việc cần thiết, đột xuất theo thẩm quyền, trong phạm vi công tác của chi bộ.

6. Duyệt, ký các các văn bản của chi bộ theo thẩm quyền.

Điều 4. Trách nhiệm của Phó Bí thư Chi bộ

1. Chịu trách nhiệm trước chi bộ, bí thư chi bộ về thực hiện những công việc được cấp ủy phân công, nhiệm vụ được đồng chí bí thư ủy quyền.

2. Giúp Bí thư xử lý công việc thường xuyên của chi bộ về công tác tổ chức, xây dựng Đảng; giải quyết những công việc do Bí thư ủy nhiệm, thay mặt Bí thư giải quyết các công việc khi Bí thư đi vắng.

3. Báo cáo phản ánh kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cho bí thư hoặc chi ủy để thống nhất cách giải quyết theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Điều 5: Nhiệm vụ của chi ủy viên

– Thay mặt chi bộ và chi ủy lãnh đạo hoạt động phong trào, công tác tổ chức hoạt động phong trào ở trường.

– Quản lý các hoạt động của các tổ chức đoàn thể và nắm bắt tình hình diễn biến tư thưởng của cán bộ giáo viên nhân viên trong trường, tham mưu cho chi ủy thống nhất có định hướng chỉ đạo.

Điều 6. Trách nhiệm, quyền hạn của đảng viên trong chi bộ

2. Đảng viên có quyền chất vấn Bí thư, Phó bí thư, chi bộ và các đảng viên khác trong chi bộ theo đúng quy định của Đảng.

3. Nghiêm túc chấp hành nghị quyết, và thực thực hiện đúng nội dung đã được chi bộ kết luận thống nhất. Thực hiện nói và làm theo Nghị quyết. Không vì yêu cầu riêng của một cá nhân mà làm ảnh hưởng đến thời gian của cả chi bộ.

4. Hằng năm, các đảng viên trong chi bộ tiến hành tự phê bình và phê bình trước chi bộ theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, sau đó gửi bản tự kiểm cá nhân cho cấp ủy để lưu trữ vào hồ sơ đảng viên theo đúng quy định của Đảng.

CHƯƠNG IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, MỐI QUAN HỆ

Điều 7. Quan hệ công tác

1. Chi bộ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo kết quả công tác và tình hình hoạt động của chi bộ. Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy về những hoạt động của chi bộ. Chủ động phối hợp với các tổ chức, các ngành, các chi bộ khác trong đảng bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường phối hợp với các đoàn thể trong trường, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức trên địa bàn xã trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động.

Điều 8: Nguyên tắc làm việc

– Chi ủy, chi bộ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, mọi công việc thuộc chức năng nhiệm vụ đều được thực hiện dân chủ, bàn bạc quyết định theo đa số trên cơ sở nguyên tắc Điều lệ Đảng

Chi bộ họp thường kỳ mỗi tháng 01 lần vào chiều ngày 03 hàng tháng (trường hợp có thay đổi lịch hoạt sinh hoạt đột xuất thì chi ủy phải thông báo để đảng viên biết); làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên; phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của mỗi đảng viên; đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và nguyên tắc của Đảng góp phần nâng cao hiệu quả công việc giao.

Điều 9: Chế độ làm việc

– Cấp ủy chi bộ họp thường kỳ mỗi tháng từ 1 lần trước khi họp chi bộ, họp đột xuất khi cần thiết.

– Chi ủy có trách nhiệm thông báo cho đảng viên về lí do và ngày họp những phiên không đúng định kỳ và họp bất thường.

– Chi ủy thực hiện chế độ báo cáo lên Đảng ủy sau khi họp chi bộ.

– Địa điểm sinh hoạt tại văn phòng nhà trường

– Giờ họp theo giờ hành chính (có thể họp trong những ngày nghỉ, tùy vào tình hình thực tế). Đảng viên phải thu xếp thời gian tham gia họp đúng giờ. Những đảng viên có lí do đặc biệt, vắng phải báo cáo được sự đồng ý của bí thư hoặc chi ủy mới được vắng sinh hoạt

– Đảng viên đóng đảng phí vào ngày sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng

CHƯƠNG V

TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

Điều 10: Các đồng chí chi ủy viên và đảng viên trong chi bộ có trách nhiệm thực hiện quy chế này. Những biểu hiện không chấp hành đúng quy chế này phải được kiểm điểm xử lý kỷ luật theo đúng nguyên tắc của Đảng.

Trong quá trình thực hiện có những vấn đề chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sung thì chi bộ sẽ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

– TT Đảng ủy xã …..(b/c) BÍ THƯ

– Các đ/c đảng viên;(t/h)

– Các đoàn thể;(t/h)

– Lưu hồ sơ CB.

Báo Cáo Tham Luận Trong Đại Hội Chi Bộ Trường Học (6 Mẫu) Tham Luận Đại Hội Chi Bộ

Tham luận công tác chuyên môn Đại hội Chi bộ – Mẫu 1

Kính thưa: Các vị đại biểu khách quý!

Kính thưa đoàn chủ tịch.

Kính thưa các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới các vị đại biểu khách quý, các đồng chí đảng viên trong chi bộ lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Hôm nay, trong không khí từng bừng phấn khởi, chào mừng đại hội và tiến tới kỉ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Lời đầu tiên, cho tôi bày tỏ sự đồng tình cao với bản báo cáo và phương hướng đã được thông qua trước đại hội. Để làm phong phú thêm cho bản báo cáo và phương hướng hoạt động của chi bộ. Tôi xin có một số ý kiến nhỏ tham luận về vai trò lãnh đạo của đảng với hoạt động chuyên môn trong nhà trường

Kính thưa Đại hội!

Thấm nhuần tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh. Người đảng viên đảng CS Việt Nam phải vừa Hồng vừa Chuyên. Thực hiện theo tư tưởng đó, kết hợp với việc tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các đ/c đảng viên trong chi bộ đã đi đầu trong các hoạt động chuyên môn của nhà trường, của phòng giáo dục và đã đạt được những kết quả thật đáng tự hào. Cụ thể như:

– 100% các đồng chỉ đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt nề nếp quy chế chuyên môn của ngành, cuả trường đề ra.

– Các đ/c đã tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đến nay đã có 80% đảng viên trong chi bộ đạt trình độ trên chuẩn.

– Toàn trường có nhiều đ/c đảng viên được công nhận là GVG cấp huyện , nhiều đ/c đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

– Các đ/c đảng viên còn tích cực trong nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, áp dụng các SKKN vào quá trình giảng dạy để việc giảng dạy đạt kết quả cao.

Kính thưa các đ/c ! Để có những kết quả ấy, trước tiên phải khẳng định đó là sự chỉ đạo của chi ủy chi bộ nhiệm kì vừa qua, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của BGH và sự nỗ nực phấn đấu học tập không ngừng của mỗi đ/c đảng viên.

Kính thưa Đại hội !

Bên cạnh những thành công đó, trong chi bộ chúng ta vẫn còn một số điểm cần phải phấn đấu hơn nữa đó là:

Một số đ/c đảng viên vẫn chưa phát huy hết vai trò tiên phong của đảng trong các hoạt động giảng dạy và công tác, chưa tạo được nhiều sự khác biệt giữa những đ/c GV là đảng viên với một số đ/c GV là quần chúng.

Chính vì vậy trong nhiệm kì tới rất mong các đ/c đã tích cực sẽ tích cực hơn nữa trong việc học tập và noi gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đồng chí đã gương mẫu thì gương mẫu hơn nữa trong các hoạt động chuyên môn, thể hiện qua việc tích cực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, và tác phong trong công việc, tham gia tích cực các phong trào của nhà trường, thể hiện sự tiên phong của đảng, từng bước góp phần vào sự lớn mạnh của chi bộ.

Tôi cũng xin đề nghị chi bộ, BGH trong nhiệm kì tới tạo điều kiện hơn nữa để các đ/c đảng viên được học tập, thử thách và khẳng định mình trong công việc chung của nhà trường.

Cuối cùng, xin kính chúc các vị đại biểu, các đ/c đảng viên mạnh khỏe hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Bài tham luận tại Đại hội Chi bộ – Mẫu 2

Kính thưa các quý vị đại biểu. Thưa toàn thể đại hội.

Lời đầu tiên, cho phép tôi được gửi tới quý đại biểu, các thầy cô giáo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc đại hội thành công rực rỡ.

Kính thưa các quý vị đại biểu. Thưa toàn thể Đại hội.

Trước tiên tôi rất vinh dự và cảm ơn Đại hội đã cho phép tôi có cơ hội được trình bày những ý kiến của mình về công tác chuyên môn, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong các hoạt động của trường học.

Kính thưa các đồng chí!

Đại thi hào người Nga Đôn-ki-xtôi đã có câu nói nổi tiếng là “Dưới ánh hào quang của ánh sáng mặt trời, không có nghề nào cao quý bằng nghề dạy học”. Bác Hồ đã khẳng định: “Không có thầy giáo thì không có giáo dục. Nhiệm vụ của thầy cô giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang”, và cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã từng nói: Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Các thầy cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người, họ cứ như cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng tỏa hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời.

Quả đúng như vậy. Tôi và các đồng chí, thật vinh dự và tự hào khi được mang trên mình một sứ mệnh vinh quang là dạy chữ, dạy người cho biết bao nhiêu thế hệ học sinh thân yêu. Thế nhưng để hoàn thành được tốt nhiệm vụ cao cả ấy thì đối với mỗi người giáo viên, đặc biệt là đối với các Đoàn viên trẻ trong Chi đoàn giáo viên chúng ta là điều không phải dễ. Bởi thế, mỗi chúng ta cần chú trọng đầu tư cho công tác chuyên môn hơn so với các hoạt động khác trong trường học để có thể nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học.

Như các thầy cô đã biết, hiện nay còn một bộ phận khá lớn học sinh chán học, lười học, chưa có tinh thần học tập đúng đắn, khả năng tự học còn hạn chế, kỹ năng làm bài yếu, các em chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của tri thức, còn lơ đãng, bị bạn bè lôi kéo, hay chỉ lo đua đòi theo chúng bạn mà quên mất nhiệm vụ chính của mình, không xác định được mục tiêu phấn đấu cho bản thân.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên: có thể do ý thức học tập của học sinh chưa cao, do gia đình chưa quan tâm đúng mức đến việc học tập của các em, hay do năng lực của thầy giáo chưa tốt, chưa tạo được sự thu hút học sinh vào học tập, chưa đánh trúng tâm lí học sinh, còn nhiều cách dạy bảo thủ. Mặt khác, chương trình học quá nặng với học sinh, áp lực từ nhiều phía khiến học sinh chỉ biết cắm đầu học mà không biết mình học vì cái gì và tiếp thu được gì. Thêm vào đó, xã hội đổi mới kéo theo nhiều tác động cả tích cực lẫn tiêu cực cũng đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc học tập của các em. Nhưng theo tôi nghĩ, nguyên nhân từ phía chúng ta – những người thầy là quan trọng nhất. Thực tế, có những người thầy còn thiếu trách nhiệm trong công tác giảng dạy, có những giáo viên còn lười trong việc tự học, tự bồi dưỡng về kiến thức chuyên môn và phương pháp dạy học. Chúng ta không thể bắt các em chăm học, trả lời được những câu hỏi khi thầy kiểm tra nếu chúng ta không phải là một tấm gương tự học và sáng tạo. Vậy làm sao để khơi dậy được cảm hứng học tập ở trong chính mỗi học trò? Làm sao để có thể nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học?

Thưa các đồng chí!

1. Giáo viên phải có kiến thức vững vàng. Đây chính là điều quan trọng nhất đối với những ai đang làm nghề dạy học. Bởi nó chính là cái nền, yếu tố cơ bản tạo nên một tiết dạy thành công. Dù phương pháp dạy học có tích cực, hợp lí đến mấy, dù khả năng diễn đạt của thầy có lưu loát đến mấy nhưng nếu kiến thức không chính xác, không phong phú thì những yếu tố kia cũng không có cơ hội để phát huy. Muốn có kiến thức vững, mỗi người giáo viên cần chú ý trau dồi khả năng tự học cho bản thân để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ. Bởi “ngọc không mài không sáng, người không học không hiểu lí lẽ”. Chúng ta có thể học từ tài liệu, từ các phương tiện thông tin, học hỏi từ đồng nghiệp, học bất cứ nơi đâu, và lúc nào có thể học.

3. Cần chú ý đổi mới phương pháp dạy học phù hợp. Sự phù hợp về phương pháp dạy học không phải nhất thiết phải từ bỏ những phương pháp dạy học truyền thống để lựa chọn các phương pháp mà nhiều người cho là mới, là hiện đại. Theo tôi, sự phù hợp là phù hợp với đối tượng học sinh, phù hợp với nội dung bài dạy…giáo viên có thể lựa chọn phương pháp truyền thống hay hiện đại hoặc có thể kết hợp linh hoạt để có một tiết dạy chất lượng nhất. “mỗi giáo viên là một tấm gương tự học và sáng tạo”. Yếu tố sáng tạo trong mỗi tiết dạy rất quan trọng đối với giáo viên. Cùng một bài dạy nhưng ở mỗi lớp, ở những thời điểm khác lại có một cách truyền đạt mới phù hợp với đối tượng học sinh và không tạo ra sự nhàm chán trong nghề nghiệp. Giáo viên cũng cần tăng cường hơn nữa việc ứng dụng CNTT, đồ dùng dạy học trực quan trong dạy học một cách hợp lí để giảm tải các hoạt động của thầy trên lớp, học sinh dễ dàng chiếm lĩnh kiến thức, hơn nữa nó còn có tác dụng lôi cuốn, tạo hứng thú trong các tiết dạy.

4. Trong các giờ lên lớp, để góp phần tạo được sự lôi cuốn đối với học sinh thì khả năng truyền đạt lưu loát của người thầy cũng rất quan trọng vì nó thể hiện sự tự tin của một người thầy khi đứng trước học sinh, giúp học sinh lĩnh hội và tiếp thu kiến thức 1 cách nhanh chóng, có hứng thú hơn trong học tập.

Mỗi 1 tiết dạy, GV cần giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản, bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng, cần phân loại được đối tượng học sinh để xác định kiến thức trọng tâm cần đạt phù hợp với từng đối tượng. Luôn bao quát học sinh trong giờ dạy; đặt câu hỏi và gọi nhiều đối tượng trả lời, chú trọng đến những em yếu kém. Động viên, khích lệ học sinh kịp thời khi các em có sự tiến bộ, luôn thể hiện sự tin tưởng vào các em, tránh việc chỉ gọi những HS giơ tay phát biểu xây dựng bài mà bỏ qua những HS yếu kém hầu như không giơ tay.

Cuối mỗi tiết dạy, GV cần dành nhiều thời gian để củng cố bài học: chẳng hạn như cuối tiết học cho các em gấp sách lại trên bảng chỉ còn những ý chính giáo viên đặt câu hỏi hoặc gợi ý để học sinh trình bày lại bài. Học sinh trả lời tốt giáo viên có thể cho điểm để khích lệ tinh thần học tập của các em, học sinh vướng mắc chỗ nào thì giáo viên giảng lại kĩ hơn. Như vậy giúp các em trong giờ học sẽ lắng nghe, ghi nhớ để trả lời vào cuối giờ và các em sẽ hiểu bài kĩ hơn.

5. Cần tăng cường kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng đa dạng hoá các hình thức kiểm tra để các em phải tự giác học tập như kiểm tra vở ghi trên lớp, vở bài tập, kiểm tra miệng, kiểm tra viết, kết hợp kiểm tra trong giờ học.

Sau mỗi bài dạy, nên cho học sinh câu hỏi ôn tập và bài tập về nhà, khoanh vùng trọng tâm mỗi bài học và những dạng đề thường gặp với nội dung bài học hay hướng dẫn các em xây dựng được một đề cương ôn tập cụ thể, chi tiết, bám nội dung kiến thức cơ bản; chia từng mảng, từng chuyên đề kiến thức để ôn tập.

Giáo viên cũng cần chú trọng đặc biệt đến việc rèn kĩ năng làm bài, kĩ năng diễn đạt, dùng từ đặt câu, rèn luyện chữ viết và cách trình bày bài rõ ràng, sạch sẽ cho học sinh (đặc biệt là bộ môn Ngữ văn). Sau mỗi bài viết, giáo viên cần dành nhiều thời gian chấm bài, nhận xét, sửa chữa cụ thể, chi tiết để học sinh nhận ra những lỗi sai và kịp thời sửa đổi.

6. Chú trọng lồng ghép dạy kĩ năng sống cho các em học sinh trong những bài học phù hợp. GVCN có thể lồng ghép dạy trong các giờ sinh hoạt hay hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để các em hình thành được những kĩ năng sống cần thiết khi ứng phó với những tác động của đời sống xã hội.

Bài tham luận tại Đại hội Chi bộ – Mẫu 3

Kính thưa đoàn chủ tịch.

Kính thưa các vị đại biểu khách

Kính thưa đại hội.

Trong không khí hào hùng của mùa thu lịch sử, toàn Đảng toàn dân ta đang náo nức chuẩn bị đón ngày Tết độc lập của dân tộc, ngày mùng 2/9, ngày khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Thực hiện sự chỉ đạo của ban chấp hành Đảng bộ xã …. hôm nay chi bộ trường ……. tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20…. – 20…

Được sự cho phép của đoàn chủ tịch để tôi được lên phát biểu tham luận về công tác chỉ đạo của chi bộ đối với sinh hoạt chuyên môn ở nhà trường.

Lời đầu tiên tôi xin gửi đến các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất chúc đại hội thành công rực rỡ.

Kính thưa các đồng chí! Kính thưa đại hội!

Trong nhà trường mầm non việc giáo dục trẻ phát triển toàn diện là tiền đề cho sự phát triển của trẻ trong suốt cuộc đời. Vậy muốn cho trẻ phát triển toàn diện trong những năm đầu đời thì song song với việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, việc tổ chức các hoạt động giáo dục là không thể thiếu. Vì vậy việc chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong nhà trường luôn luôn được chi bộ chú trọng quan tâm và đưa vào nội dung sinh hoạt Đảng thường kỳ.

Trước hết các đồng chí đảng viên phải là những hạt nhân tiêu biểu, nắm vững nội dung chương trình tổ chức các hoạt động cho trẻ theo hướng đổi mới lấy trẻ làm trung tâm thông qua các hoạt động trải nghiệm, sau đó nhân rộng ra toàn thể các đồng chí giáo viên trong nhà trường.

Trong nhiệm kỳ qua chi bộ cũng chỉ đạo việc tổ chức tốt các hội thi như làm đồ dùng đồ chơi, giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng giỏi. Nhằm thúc đẩy,hỗ trợ hoạt động chuyên môn trong nhà trường. Đồng thời chi bộ cũng chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ các đồng chí giáo viên không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi kỹ năng sư phạm để phục vụ tốt cho hoạt động chuyên môn trong trường.

Nhờ có sự chỉ đạo sát sao của chi bộ mà trong nhiệm kỳ qua trường mầm non…. đã giành được nhiều kết quả đáng khích lệ đó là: Trường đạt trường chuẩn quốc gia cấp độ 1, là trường đạt chất lượng cấp độ 3 của thành phố, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, nhiều giáo viên nhân viên đạt giải nhất, nhì,ba trong các hội thi giáo viên nhân viên giỏi huyện. Nhưng kết quả đáng khích lệ lớn nhất đó là nhà trường đã tạo được niềm tin tưởng lớn lao trong lòng các phụ huynh, trong toàn thể nhân dân xã …. trong nhiệm kỳ qua. Ngày càng thu hút được số trẻ đến trường năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ bán trú thường xuyên đạt 100% trong các năm. Các cháu đều đạt theo yêu cầu đánh giá các mặt phát triển của từng độ tuổi, luôn thích đến trường đến lớp, yêu quý cô giáo.

Kính thưa đại hội!

Và trước khi ngừng lời, một lần nữa tôi xin chúc sức khỏe tới toàn thể các vị đại biểu khác, các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Chúc đại hội thành công rực rỡ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bài tham luận tại Đại hội Chi bộ – Mẫu 4

Kính thưa đoàn chủ tịch!

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý!

Kính thưa đại hội!

Trước hết tôi xin được gửi tới đoàn chủ tịch, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đại hội lời kính chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

Kính thưa đại hội!

Đại hội chúng ta vừa được nghe đồng chí ……. nhà trường thông qua bản báo cáo tổng kết các mặt hoạt động của Công đoàn nhà trường trong nhiệm kì qua và phương hướng hoạt động của Công đoàn trong nhiệm kì tới. Trước tiên tôi hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo. Song đối với đặc trưng của nhà trường THCS thì hoạt động chuyên môn luôn là hoạt động mũi nhọn, hoạt động xương sống có vai trò quyết định với mỗi nhà trường, vì vậy làm thế nào để nâng cao chất lượng chuyên môn chính là mục tiêu và nhiệm vụ mà BGH, BCH Công đoàn nhà trường đã đề ra. Và để làm rõ hơn về vấn đề này, tôi xin trình bày trước đại hội bản tham luận VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN

Kính thưa đại hội !

Như chúng ta được biết, trường THCS …… trong những năm gần đây đã không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; số lượng HS xếp loại HSG, HS tiên tiến ngày một nhiều; tỉ lệ HS thi đỗ vào các trường THPT hệ công lập trong toàn huyện đang được tăng lên, hàng năm đã có học sinh đỗ vào trường chuyên …….. Từ đó nhà trường đang từng bước khẳng định được vị thế của mình trong khối các trường THCS trong toàn Huyện cũng như nhận được sự tin tưởng của các bậc phụ huynh, lòng tin yêu của các em học sinh và thật vinh dự trong năm học vừa qua Trường THCS ……. đã được công nhận là trường Đạt chuẩn quốc gia.

Để đạt được những kết quả đáng phấn khởi đó là bởi nhà trường là luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo và trực tiếp là chi ủy chi bộ, BGH nhà trường. Bên cạnh đó, đội ngũ GV của nhà trường nhiệt tình, trách nhiệm, có trình độ chuyên môn vững vàng và cơ sở vật chất khang trang với các trang thiết bị hiện đại trang bị cho công tác chuyên môn đã góp phần đáng kể nâng cao chất lượng CM của nhà trường.

Kính thưa đại hội !

Bản thân tôi là một gv trong hội đồng sư phạm nhà trường, là một công đoàn viên của công đoàn nhà trường tôi luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của hoạt động chuyên môn và luôn cố gắng thực hiện tốt, hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Và sau đây, tôi cũng xin mạnh dạn trao đổi cùng các đồng chí một số giải pháp mà tôi đã học tập được từ các đồng nghiệp và đúc rút từ trong thực tiễn giảng dạy của chính bản thân mình trong những năm học qua – những biện pháp mà chính bản thân tôi vẫn đang phải nỗ lực phấn đấu làm theo từng ngày.

– Trước hết là việc thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học theo quy định của Bộ, ngành. Người giáo viên cần lưu ý đến việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng bộ môn vì “Chuẩn kiến thức, kỹ năng là những yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng của môn học, hoạt động giáo dục mà học sinh cần phải có và có thể đạt được sau từng giai đoạn học tập”.

– Thứ hai người giáo viên cần quan tâm đặc biệt tới việc thiết kế bài, chuẩn bị giáo án trước khi lên lớp. Cần soạn bài theo hướng đổi mới, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong chiếm lĩnh tri thức làm sao để giáo viên chỉ là người tổ chức, điều khiển, hướng dẫn cho học sinh chủ động chiếm lĩnh tri thức.

– Thứ ba là việc thực hiện giờ dạy trên lớp. Cốt lõi của đổi mới dạy học là phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong chiếm lĩnh tri thức mà đổi mới phương pháp dạy học sẽ là khâu đột phá. Để thực hiện được điều đó giáo viên cần tổ chức hoạt động học đa dạng cho học sinh, thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp từ kiểm tra bài cũ, dạy học kiến thức mới, ôn luyện, củng cố, nâng cao kiến thức đã học, đến việc kiểm tra, đánh giá bước đầu việc nắm kiến thức của học sinh ngay trên lớp. Để giờ dạy hấp dẫn giáo viên cần sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác, trong sáng, sinh động, ngắn gọn, dễ hiểu, tác phong thân thiện, gần gũi, coi trọng việc khuyến khích, động viên học sinh học tập, tạo hứng thú thực sự cho các em.

– Thứ tư là người giáo viên cần chú ý đến việc kiểm tra đánh giá. Đổi mới thể hiện ở khâu ra đề kiểm tra đánh giá, hình thức kiểm tra đánh giá. GV nên chú trọng đến câu hỏi mở, có thể phát huy tối đa khả năng tư duy, liên tưởng, sáng tạo của học sinh. Khi đánh giá không chỉ thầy đánh giá trò mà còn là trò đánh giá trò, trò đánh giá thầy..

– Hơn thế để có một giờ dạy thực sự hiệu quả, hấp dẫn, sinh động người giáo viên cần có nền tảng kiến thức vững vàng, kĩ năng ứng xử sư phạm linh hoạt. Và quan trọng hơn cả theo tôi để việc dạy học của giáo viên thành công thì người thầy cần có cái “Tâm” với nghề, tức là có lòng nhiệt huyết, thương yêu trò như con, luôn mong muốn học trò tiến bộ. Chữ “Tâm” sẽ quyết định nhân cách người thầy và cũng chỉ bằng nhân cách người thầy tác động vào nhân cách người học mới là bản chất của quá trình giáo dục.

Kính thưa đại hội!

Kính mong nhận được sự góp ý của các đ/c để bản tham luận của tôi được hoàn thiện hơn. Xin chân trọng cảm ơn!

Bài tham luận tại Đại hội Chi bộ – Mẫu 5

Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể Đại hội!

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Chi bộ Trường …………. tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện ……….., nhiệm kỳ 20… – 20…, lập thành tích thiết thực trong xây dựng và phát triển kinh tế – văn hóa xã hội huyện nhà. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất!

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội!

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị của Bộ Chính trị đã tác động tích cực và mạnh mẽ vào đời sống toàn Đảng, toàn quân & nhân dân cả nước trong những năm qua. Mục đích của cuộc vận động là: “Làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong Đảng, trong xã hội về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh, nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội ; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng”. Mục đích cao hơn, rộng lớn hơn của cuộc vận động là xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, làm nền tảng tinh thần và động lực phát triển của xã hội.

Sau 3 năm thực hiện cuộc vận động của Chi bộ Trường …………. đã đạt được một số kết quả như sau:

Nhận thức của cán bộ đảng viên và công nhân viên và học sinh đã được nâng cao, ý thức tự giác trong công việc dạy và học của giáo viên và học sinh đã phát huy mạnh mẽ. Giáo viên lên lớp đúng giờ, soạn bài, chấm trả bài nghiêm túc, dạy đúng đủ chương trình; thường xuyên dự giờ đồng nghiệp để học hỏi kinh nghiệm giảng dạy, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực. Đội ngũ thầy cô yêu nghề hơn, thân thiện với học trò hơn. Học trò yêu trường yêu lớp hơn, cùng nhau thi đua trong học tập và lao động, trung thực với kết quả học tập của chính mình đó là kết quả có tiến bộ rõ nét nhất.

Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nhà trường đã có chuyển biến tích cực như tiết kiệm điện, đoàn kết tham gia xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh; mạnh dạn đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, tham ô, quan liêu, lãng phí.

Về việc học học tập trong thời gian qua:

Tổ chức học tập các chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và chuyên đề “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; Xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh “Là đạo đức là văn minh”. Tham gia viết bài tìm hiểu về “Tác phẩm Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “80 năm lịch sử vẻ vang của Đảng cộng Sản Việt Nam”. Đó là những đợt học tập chính trị sâu rộng trong Chi bộ và trong toàn trường. Qua học tập cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh đã chuyển biến tích cực về nhận thức tư tưởng, ý thức rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống và chuẩn mực đạo đức của người cán bộ đảng viên. Góp phần tham gia có hiệu quả vào công tác ngăn ngừa và đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống và hoàn thành nhiệm vụ ở nhà trường. Chi bộ chỉ đạo thực hiện các buổi tham ngoại khóa học tập về Văn học, Lịch sử, GDCD, những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ được kể trong mỗi kỳ sinh hoạt Chi bộ, và các buổi chào cờ đầu tuần đối với học sinh toàn trường.

Về việc làm theo, trong ba năm qua, cuộc vận động đã góp phần thiết thực trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Việc tự giác làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã và đang diễn ra trong hoạt động hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh. Cấp ủy đã quan tâm đến việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý tiêu cực, sai phạm. Tinh thần tự giác, tự phê bình nhận khuyết điểm, phấn đấu khắc phục các yếu kém của cán bộ, đảng viên có tiến bộ.

Mỗi đảng viên, cán bộ giáo viên đã thực hiện đúng phương châm của ngành: “Kỷ cương – tình thương – trách nhiệm”; “Thi đua dạy tốt – học tốt”, xây dựng hình ảnh người thầy, thân thiện, thông minh và sáng tạo.

* Mục tiêu trong thời gian tới

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu trong đảng viên, cán bộ công nhân viên và trong toàn trường với các nội dung chính sau đây:

Thứ nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của chi bộ, Ban giám hiệu và trong toàn trường.

Thứ hai, đề cao sự nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ chủ chốt trong nhà trường.

Thứ ba, tiếp tục triển khai đồng bộ các hoạt động đẩy mạnh cuộc vận động gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 20… và giai đoạn tiếp theo.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, sâu rộng hơn về các nội dung của cuộc vận động trong Đảng và trong nhà trường.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh học tập và chú trọng việc làm theo tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Thứ sáu, đẩy mạnh học tập và chú trọng việc làm theo tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh “Là đạo đức là văn minh”

Thứ bảy, thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo”

Thứ tám, thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật và các hoạt động làm theo lời Bác.

Advertisement

Thứ chín, không ngừng bồi đắp lòng nhân ái, tình yêu quê hương đất nước cho cán bộ đảng viên, giáo viên và học sinh toàn trường, thường xuyên tổ chức các hoạt động vì cộng đồng, công tác đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt quan tâm giáo dục cho học sinh, dạy cho các em biết về chủ quyền biển đảo của của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

* Biện pháp thực hiện

1. Tăng cường học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh toàn trường:

Tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ kính yêu do Huyện ủy, Tỉnh ủy tổ chức. Qua đó mỗi cán bộ đảng viên, giáo viên và học sinh tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, bồi đắp lòng nhân ái, lòng vị tha, phấn đấu cho lý tưởng tất cả vì độc lập tự do của dân tộc vì hạnh phúc của nhân dân.

2. Thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước:

3. Duy trì nề nếp sinh hoạt của Chi bộ:

Chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ đều đặn để đánh giá, kiểm điểm những việc làm được và chưa được của Chi bộ trong tháng, quý. Nâng cao chất lượng của cán bộ, đảng viên, phát huy dân chủ trong Đảng nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên; phân công đảng viên đảm nhận từng công việc cụ thể để xây dựng tập thể sư phạm nhà trường ngày càng vững mạnh, trên cơ sở đó đánh giá phân loại đảng viên theo nhiệm vụ được phân công.

4. Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán, kế cận nâng cao chất lượng giáo dục:

Tổ chức, phân công đúng người, đúng việc nhằm phát huy hiệu quả năng lực của giáo viên cốt cán; chăm lo bồi dưỡng giáo viên trẻ về kinh nghiệm giảng dạy, chuyên môn nghiệp vụ, từng bước trở thành lực lượng kế cận cốt cán, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đổi mới giáo dục.

Mẫu bài tham luận đại hội Chi bộ

Kính thưa đoàn chủ tịch.

Kính thưa quý vị đại biểu, khách qúy.

Kính thưa đại hội.

Trước hết tôi xin gửi tới quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đ/c đảng viên trong chi bộ lời kính chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Được sự phân công của chi bộ, sau đây tôi xin phép được trình bày 1 vài ý kiến tham luận về công tác chuyên môn trong chi bộ nhà trường.

Kính thưa đại hội !

Có thể nói công tác chuyên môn luôn luôn là hoạt động quan trọng và chủ yếu nhất trong các nhà trường. Vì vậy việc quan tâm, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn đối với các giáo viên đã trở thành nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của các nhà trường. Điều đó cũng có nghĩa là mỗi người giáo viên nói chung và mỗi đảng viên – giáo viên nói riêng đang gánh trên đôi vai mình những trách nhiệm nặng nề nhưng cũng thật vẻ vang trong sự nghiệp “trồng người”.

Vậy làm thế nào để đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động chuyên môn của nhà trường cũng như của mỗi người giáo viên? Có thể thấy trong những năm học vừa qua đội ngũ giáo viên trường THCS …. dưới sự chỉ đạo của Ban chi ủy nhà trường đã không ngừng nỗ lực cống hiến, trau dồi kiến thức chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới hoạt động sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn… nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường.

Cụ thể đối với công tác tổ chuyên môn: ngay từ đầu năm học, các tổ đã xây dựng kế hoạch hoạt động tổ với nội dung cụ thể, chi tiết bám sát kế hoạch chuyên môn của ban chuyên môn nhà trường. Tổ chuyên môn đã tích cực thực hiện đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ, nhóm thông qua việc thực hiện các chuyên đề cấp tổ, nhóm và cấp cụm. Tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu nội dung bài học, tổ chức hiệu quả các đợt hội học hội giảng, tham gia đầy đủ và tích cực các đợt tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên của Sở, Phòng và nhà trường, tăng cường công tác đổi mới phương pháp kĩ thuật dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh.

Đối với công tác chuyên môn của GV: Bản thân tôi là một đảng viên – giáo viên trực tiếp làm công tác giảng dạy trong nhiều năm qua, xin được chia sẻ với đại hội một vài ý kiến chủ quan như sau:

Theo tôi, yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định hàng đầu trong hoạt động chuyên môn của người GV đó chính là năng lực, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của bản thân mỗi GV. Vì vậy để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đòi hỏi người giáo viên phải luôn nỗ lực và không ngừng phấn đấu, tự làm mới mình, làm giàu kiến thức chuyên môn, hiểu biết sư phạm của bản thân bằng nhiều hình thức và con đường khác nhau.

Yếu tố quyết định tiếp theo là lòng nhiệt tình, tâm huyết và thái độ tận tụy với học sinh, với công việc được giao. Bởi chỉ khi có lòng nhiệt tình và ý thức trách nhiệm thì người gv mới hoàn thành tốt được công việc của mình, mới thực sự trở thành người thày kính yêu trong mắt các em học sinh.

Kính thưa đại hội !

Trong quá trình công tác tại trường THCS ……, tôi nhận thấy, bên cạnh những thuận lợi đã được trang bị và tạo điều kiện giúp đỡ thì đội ngũ GV chúng tôi vẫn còn có những khó khăn chung trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như:

Khó khăn về điều kiện CSVC, trang thiết bị dạy học: ví dụ phòng thư viện đồ dùng còn chật hẹp, nhiều đồ dùng phục vụ giảng dạy đã bị hư hỏng, chưa được bổ sung, các phương tiện hiện đại hỗ trợ giảng dạy còn hạn chế …

Thêm nữa sự quan tâm của các bậc phụ huynh học sinh còn hạn chế, công tác phối hợp giáo dục giữa phụ huynh HS và GVCN, GVBM còn chưa thường xuyên.

Nhiều em học sinh còn lười học, ham chơi, ỷ lại thiếu tích cực trong học tập và rèn luyện.

Bởi vậy, tại Đại hội chi bộ hôm nay, tôi xin được đại diện cho các đồng chí đảng viên – giáo viên trong nhà trường THCS xin được nói lên mong muốn của mình: chúng tôi luôn mong đợi sự quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ và động viên kịp thời hơn nữa của các cấp chính quyền địa phương, của BGH nhà trường về các mặt tinh thần, cơ sở vật chất, thời gian, điều kiện công tác … để chúng tôi có thể khắc phục những khó khăn nêu trên, tiếp tục nỗ lực phấn đấu và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục xã nhà, cũng là để hoàn thành tốt nhiệm vụ và trách nhiệm nặng nề mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Trước khi ngừng lời, tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc các đồng chí luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Điểm Chuẩn Của Trường Đại Học An Giang (Agu) Các Năm 2023 2023 2024 Mới Nhất

Tên trường: Trường Đại học An Giang – Đại học Quốc gia TPHCM (tên viết tắt: AGU hay An Giang University)

Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Mã tuyển sinh: QSA

Số điện thoại tuyển sinh: 0296 625 6565 

Được thành lập từ năm 1976 dưới tên gọi trường Cao đẳng Sư phạm An Giang trực thuộc Bộ GD&ĐT. Đến năm 1985, trường được giao cho tỉnh trực tiếp điều hành. Sau một số thay đổi khác về quy mô, ngày 30/12/1999 Đại học An Giang được thành lập theo quyết định số 241/1999/QĐ-TTg. Đây là trường Đại học công lập thứ hai được đưa vào đào tạo ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Đến năm 2023, trường chính thức gia nhập vào nhóm các trường thành viên của Đại học QG TP.HCM.

Hiện nay, trường hoạt động với phương châm: xây dựng môi trường dạy và học hiệu quả, tích cực; thiết lập một hệ thống quản lý hiện đại; tăng cường hợp tác quốc tế; nâng cao vị thế của thương hiệu “AGU”; chú trọng nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ – kỹ thuật vào phục vụ cộng đồng; đào tạo ra nhiều lứa sinh viên không chỉ có tri thức mà còn mạnh dạn, tự tin, sáng tạo và khát khao cống hiến.

Dựa vào đề án tuyển sinh, trường đã công bố mức điểm chuẩn như sau:

STT

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm chuẩn

Nhóm ngành đào tạo giáo viên

1

7140201

Giáo dục Mầm non

M02

,

M03

,

M05

,

M06

19

2

7140202

Giáo dục Tiểu học

A00

,

A01

,

C00

,

D01

600

3

7140205

Giáo dục Chính trị

C00

,

C19

,

D01

,

D66

600

4

7140209

Sư phạm Toán học

A00

,

A01

,

C01

,

D01

600

5

7140211

Sư phạm Vật lý

A00

,

A01

,

C01

,

C05

600

6

7140212

Sư phạm Hóa học

A00

,

B00

,

C02

,

D07

600

7

7140217

Sư phạm Ngữ văn

C00

,

D01

,

D14

,

D15

600

8

7140218

Sư phạm Lịch sử

A08

,

C00

,

C19

,

D14

600

9

7140219

Sư phạm Địa lý

A09

,

C00

,

C04

,

D10

600

10

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

A01

,

D01

,

D09

,

D14

600

Nhóm ngành khác

11

7340115

Marketing

A00

,

A01

,

D01

,

C15

600

12

7340201

Tài chính – Ngân hàng

Gồm 2 chuyên ngành:

– Tài chính – Ngân hàng

– Tài chính doanh nghiệp

A00

,

A01

,

D01

,

C15

22.6

13

7340301

Kế toán

A00

,

A01

,

D01

,

C15

23.8

14

7380101

Luật

Gồm 3 chuyên ngành:

– Luật Kinh tế

– Luật Hành chính

– Luật Hình sự

A01

,

C00

,

C01,

D01

24.65

15

7420241

Công nghệ sinh học

A16

,

B00

,

B03

,

D01

600

16

7480103

Kỹ thuật phần mềm

A00

,

A01

,

D01

,

C01

600

17

7480201

Công nghệ thông tin

Gồm 2 chuyên ngành:

– Công nghệ thông tin

– An toàn thông tin

A00

,

A01

,

D01

,

C01

600

18

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A00

,

A01

,

B00

,

D07

600

19

7510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học

A00

,

A01

,

B00

,

D07

600

20

7540101

Công nghệ thực phẩm

A00

,

B00

,

C05

,

D01

600

21

7620105

Chăn nuôi

A00

,

B00

,

C08

,

D01

16

22

7620110

Khoa học cây trồng

A00

,

B00

,

C15

,

D01

600

23

7620112

Bảo vệ thực vật

A00

,

B00

,

C15

,

D01

600

24

7620116

Phát triển nông thôn

A00

,

B00

,

C00

,

D01

600

25

7620301

Nuôi trồng thủy sản

A00

,

B00

,

D01

,

D10

600

26

7310630

Việt Nam học

Gồm các chuyên ngành:

– Hướng dẫn viên du lịch

– Quản lý Nhà hàng – Khách sạn

A01

,

C00

,

D01

,

C04

600

27

7220241

Ngôn ngữ Anh

Gồm 2 chuyên ngành: 

– Ngôn ngữ Anh

– Tiếng Anh du lịch

A01

,

D01

,

D09

,

D14

600

28

7229030

Văn học

C00

,

D01

,

D14

,

D15

600

29

7310106

Kinh tế quốc tế

A00

,

A01

,

D01

,

C15

600

30

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

A00

,

A01

,

B00

,

D07

16

31

7229001

Triết học

A01

,

C00

,

C01,

D01

600

Năm 2023, điểm chuẩn Đại học An Giang đối với phương thức lấy kết quả thi THPT dao động từ 16 – 23,5 điểm và từ 18 – 22,5 điểm đối với hình thức xét học bạ.

Mã ngành

Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn TN THPT

Điểm chuẩn HB

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

A00

,

B00

,

A01

,

A18

16

20

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A00

,

B00

,

A01

,

A18

16

21

7510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học

A00

,

B00

,

A01

,

A18

16

23

7540101

Công nghệ thực phẩm

A00

,

B00

,

A01

,

A18

16

18

7620301

Nuôi trồng thuỷ sản

A00

,

B00

,

A01

,

A18

16

18

7480103

Kỹ thuật phần mềm

A00

,

A01

,

D01

,

C01

16

18

7620116

Phát triển nông thôn

A00

,

B00

,

A01

,

A18

16

18

7140202

Giáo dục Tiểu học

A00

,

A01

,

D01

,

C00

20

7140205

Giáo dục Chính trị

D01

,

C00

,

D66

,

C13

19

18

7340201

Tài chính – Ngân hàng

A00

,

A01

,

D01

,

C15

20.5

18

7620112

Bảo vệ thực vật

A00

,

B00

,

A01

,

A18

16

20

7620110

Khoa học cây trồng

A00

,

B00

,

A01

,

A18

16

18

7420241

Công nghệ sinh học

A00

,

B00

,

A01

,

A18

16

18

7480201

Công nghệ thông tin

A00

,

A01

,

D01

,

C01

19

19

7340101

Quản trị kinh doanh

A00

,

A01

,

D01

,

C15

23

22,5

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

A01

,

D01

,

D14

,

D09

22.5

18

7140218

Sư phạm Lịch sử

C00

,

D14

,

C19

,

D09

20

18

7140209

Sư phạm Toán học

A00

,

A01

,

D01

,

C01

22

18

7140219

Sư phạm Địa lý

C00

,

C04

,

A09

,

D10

20

18

7140201

Giáo dục Mầm non

M02

,

M02

,

M02

,

M02

19

18

7140217

Sư phạm Ngữ văn

D01

,

C00

,

D14

,

D15

22

18

7310101

Kinh tế

A00

,

A01

,

D01

,

C15

17

18

7140212

Sư phạm Hóa học

A00

,

B00

,

D07

,

C02

19

18

7140211

Sư phạm Vật lý

A00

,

A01

,

C01

,

C05

19

18

7310630

Việt Nam học

A01

,

D01

,

C00

,

C04

16.5

18

7220241

Ngôn ngữ Anh

A01

,

D01

,

D14

,

D09

17.5

18

7229001

Triết học

A01

,

D01

,

C00

,

C01

16

18

7620105

Chăn nuôi

A00

,

B00

,

A01

,

A18

16

18

7340301

Kế toán

A00

,

A01

,

D01

,

C15

21.5

18

7229030

Văn học

D01

,

C00

,

D14

,

D15

16

18

7340115

Marketing

A00

,

A01

,

D01

,

C15

23

22,5

7380101

Luật

A01

,

D01

,

C00

,

C01

23.5

20

Mã ngành

Tên ngành Tổ hợp môn

Điểm chuẩn TN THPT

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

A00

,

B00

,

A01

,

A18

15

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A00

,

B00

,

A01

,

A18

15

7510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học

A00

,

B00

,

A01

,

A18

15

7540101

Công nghệ thực phẩm

A00

,

B00

,

A01

,

A18

16

7620301

Nuôi trồng thuỷ sản

A00

,

B00

,

A01

,

A18

15

7480103

Kỹ thuật phần mềm

A00

,

A01

,

D01

,

C01

15

7620116

Phát triển nông thôn

A00

,

B00

,

A01

,

A18

15

7140202

Giáo dục Tiểu học

A00

,

A01

,

D01

,

C00

18.5

7140205

Giáo dục Chính trị

D01

,

C00

,

D66

,

C13

18.5

7340201

Tài chính – Ngân hàng

A00

,

A01

,

D01

,

C15

15

7620112

Bảo vệ thực vật

A00

,

B00

,

A01

,

A18

17

7620110

Khoa học cây trồng

A00

,

B00

,

A01

,

A18

16

7420241

Công nghệ sinh học

A00

,

B00

,

A01

,

A18

15

7480201

Công nghệ thông tin

A00

,

A01

,

D01

,

C01

15

7340101

Quản trị kinh doanh

A00

,

A01

,

D01

,

C15

18.5

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

A01

,

D01

,

D14

,

D09

20

7140218

Sư phạm Lịch sử

C00

,

D14

,

C19

,

D09

18.5

7140209

Sư phạm Toán học

A00

,

A01

,

D01

,

C01

18.5

7140219

Sư phạm Địa lý

C00

,

C04

,

A09

,

D10

18.5

7140201

Giáo dục Mầm non

M02

,

M02

,

M02

,

M02

18.5

7140217

Sư phạm Ngữ văn

D01

,

C00

,

D14

,

D15

18.5

7310101

Kinh tế

A00

,

A01

,

D01

,

C15

18.5

7140212

Sư phạm Hóa học

A00

,

B00

,

D07

,

C02

17

7140211

Sư phạm Vật lý

A00

,

A01

,

C01

,

C05

18.5

7310630

Việt Nam học

A01

,

D01

,

C00

,

C04

18.5

7220241

Ngôn ngữ Anh

A01

,

D01

,

D14

,

D09

18.5

7229001

Triết học

A01

,

D01

,

C00

,

C01

18.5

7620105

Chăn nuôi

A00

,

B00

,

A01

,

A18

17.5

7340301

Kế toán

A00

,

A01

,

D01

,

C15

16

7229030

Văn học

D01

,

C00

,

D14

,

D15

15

7340115

Marketing

A00

,

A01

,

D01

,

C15

15

7380101

Luật

A01

,

D01

,

C00

,

C01

15

STT

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm chuẩn

Nhóm ngành đào tạo giáo viên

1

7140201

Giáo dục Mầm non

M02

,

M03

,

M05

,

M06

18

2

7140202

Giáo dục Tiểu học

A00

,

A01

,

C00

,

D01

18

3

7140205

Giáo dục Chính trị

C00

,

C19

,

D01

,

D66

18

4

7140209

Sư phạm Toán học

A00

,

A01

,

C01

,

D01

18

5

7140211

Sư phạm Vật lý

A00

,

A01

,

C01

,

C05

18

6

7140212

Sư phạm Hóa học

A00

,

B00

,

C02

,

D07

18

7

7140217

Sư phạm Ngữ văn

C00

,

D01

,

D14

,

D15

18

8

7140218

Sư phạm Lịch sử

A08

,

C00

,

C19

,

D14

18

9

7140219

Sư phạm Địa lý

A09

,

C00

,

C04

,

D10

18

10

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

A01

,

D01

,

D09

,

D14

18

11

7340115

Marketing

A00

,

A01

,

D01

,

C15

17.5

12

7340201

Tài chính – Ngân hàng

Gồm 2 chuyên ngành:

– Tài chính – Ngân hàng

– Tài chính doanh nghiệp

A00

,

A01

,

D01

,

C15

17

13

7340301

Kế toán

A00

,

A01

,

D01

,

C15

17.5

14

7380101

Luật

Gồm 3 chuyên ngành:

– Luật Kinh tế

– Luật Hành chính

– Luật Hình sự

A01

,

C00

,

C01,

D01

17.5

15

7420241

Công nghệ sinh học

A16

,

B00

,

B03

,

D01

14

16

7480103

Kỹ thuật phần mềm

A00

,

A01

,

D01

,

C01

14

17

7480201

Công nghệ thông tin

Gồm 2 chuyên ngành:

– Công nghệ thông tin

– An toàn thông tin

A00

,

A01

,

D01

,

C01

14

18

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A00

,

A01

,

B00

,

D07

14

19

7510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học

A00

,

A01

,

B00

,

D07

15.5

20

7540101

Công nghệ thực phẩm

A00

,

B00

,

C05

,

D01

14

21

7620105

Chăn nuôi

A00

,

B00

,

C08

,

D01

14

22

7620110

Khoa học cây trồng

A00

,

B00

,

C15

,

D01

14

23

7620112

Bảo vệ thực vật

A00

,

B00

,

C15

,

D01

17.5

24

7620116

Phát triển nông thôn

A00

,

B00

,

C00

,

D01

17

25

7620301

Nuôi trồng thủy sản

A00

,

B00

,

D01

,

D10

17.5

26

7310630

Việt Nam học

Gồm các chuyên ngành:

– Hướng dẫn viên du lịch

– Quản lý Nhà hàng – Khách sạn

A01

,

C00

,

D01

,

C04

19

27

7220241

Ngôn ngữ Anh

Gồm 2 chuyên ngành: 

– Ngôn ngữ Anh

– Tiếng Anh du lịch

A01

,

D01

,

D09

,

D14

16

28

7229030

Văn học

C00

,

D01

,

D14

,

D15

14

29

7310106

Kinh tế quốc tế

A00

,

A01

,

D01

,

C15

15.75

30

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

A00

,

A01

,

B00

,

D07

14

31

7229001

Triết học

A01

,

C00

,

C01,

D01

14

32

7229040

Văn hóa học

C00

,

C04

,

D14

,

D15

14

Cập nhật điểm chuẩn đại học mới nhất

Điểm chuẩn Trường Đại học An ninh nhân dân năm mới nhất

Điểm chuẩn Trường Đại học Văn hoá TP HCM (HCMUC) mới nhất

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) mới nhất

Giờ Làm Việc Ngân Hàng Bidv Cập Nhật Mới Nhất Năm 2023

Hiện nay, hầu hết các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng BIDV đều làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 với khung giờ làm việc bắt đầu 7h30 sáng (ở miền Nam) và từ 8h sáng (ở miền Bắc). Ngoài ra, cũng có một số chi nhánh có làm việc vào thứ 7.

Là một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, số lượng khách hàng giao dịch thường xuyên tại các chi nhánh, phòng giao dịch là rất lớn. Hiểu được lý do này, chúng tôi xin phép cung cấp thông tin cụ thể về lịch làm việc, giờ làm việc ngân hàng BIDV và giải đáp thắc mắc “Ngân hàng BIDV có làm việc thứ 7 không?”.

Lịch và giờ làm việc ngân hàng BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có lịch làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trừ những ngày nghỉ lễ. Một số ít các chi nhánh hoặc phòng giao dịch có làm việc vào sáng thứ 7.

Giờ làm việc của mỗi phòng giao dịch hoặc chi nhánh là khác nhau giữa các tỉnh thành, khu vực và cả các địa điểm trong cùng thành phố. Sự khác nhau này là do ảnh hưởng bởi vị trí địa lí, đặc thù địa điểm giao dịch (có kho quỹ hay không, nhu cầu của khách hàng,…), lưu lượng khách hàng giao dịch,…

Cụ thể thời gian giờ làm việc của ngân hàng BIDV từ thứ 2 đến thứ 6 được quy định trong khung giờ sau:

Khu vực Sở giao dịch + Chi nhánh Phòng giao dịch

Tại Hà Nội

TPHCM

Tỉnh thành miền Bắc

Tỉnh thành Tây Nguyên

Tỉnh thành Miền Nam Chiều: 13h30 – 17h

Ngân hàng BIDV có làm việc vào thứ 7 không?

Vào thứ 7, một số chi nhánh của ngân hàng BIDV vẫn làm việc vào buổi sáng (từ 8h00 đến 11h30).

Tại Hà Nội, có thể kể đến chi nhánh Đông Hà Nội, Chi nhánh Sơn Tây, phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng (chỉ thu ngân sách nhà nước).

Phòng giao dịch Giờ bắt đầu Giờ nghỉ Điện thoại

Đường Thành 8:00 11:30 043 923 2599

125 Đinh Tiên Hoàng 8:00 12:00 043 936 2630

Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng 8:00 11:30 043 657 4590

37B Đường Thành, Cửa Đông, Hoàn Kiếm 8:00 11:30 Đang cập nhật

Kiot 10, NƠ 7B, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai 8:00 11:30 Đang cập nhật

275 Thụy Khuê, Tây Hồ 8:00 11:30 Đang cập nhật

177 Đội Cấn, Ba Đình 8:00 11:30 Đang cập nhật

18 Núi Trúc, Ba Đình 8:00 11:30 Đang cập nhật

111 Định Công, Hoàng Mai 8:00 11:30 Đang cập nhật

Kiot 04 nhà CT1B1, Khu ĐTM Sa La, Hà Đông 8:00 11:30 Đang cập nhật

Chi nhánh Giờ bắt đầu Giờ nghỉ Điện thoại

Sơn Tây 8:00 11:00 043 383 2373

Đông Hà Nội 8:00 11:00 043 883 2379

53 Quang Trung, Hai Bà Trưng 8:00 11:30 043 943 3033

35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm 8:00 11:00 Đang cập nhật

1281 Đường Giải Phóng, Hoàng Mai 8:00 11:00 Đang cập nhật

278 Thuỵ Khê, Tây Hồ 8:00 11:00 Đang cập nhật

10 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 8:00 11:00 Đang cập nhật

Tại TP HCM, các bạn có thể đến chi nhánh BIDV Trần Nhân Tôn: Số 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP Hồ Chí Minh để thực hiện giao dịch. Ngoài ra, có chi nhánh Củ Chi cũng làm việc vào sáng thứ 7, tuy nhiên lại không thực hiện các giao dịch tiền mặt.

Ở các tỉnh thành khác, cũng có một số chi nhánh ngân hàng BIDV giao dịch vào sáng thứ Bảy như: Bạc Liêu, Tiền Giang, Phú Quốc, Mỹ Tho, Điện Biên…

Việc nắm rõ được lịch làm việc của ngân hàng BIDV sẽ giúp cho khách hàng chủ động hơn trong các phát sinh giao dịch với ngân hàng như: nộp tiền, rút tiền, chuyển tiền, mở thẻ, nhận tiền gửi từ nước ngoài,…

Ngoài ra để đảm bảo giao dịch thành công, trước khi thực hiện những giao dịch quan trọng có yêu cầu độ chính xác về thời gian, khách hàng cũng có thể gọi điện trước cho nơi dự kiến sẽ thực hiện giao dịch, chi nhánh, phòng giao dịch gần nhất hoặc tổng đài BIDV để được cung cấp thông tin chi tiết.

4.5/5 – (4 bình chọn)

Ngành Văn Học Là Gì? Học Gì, Làm Công Việc Gì Sau Ra Trường?

Tìm hiểu tổng quan về ngành Văn học

Để có thể xác định mình có nên theo đuổi ngành này hay không thì bạn cần phải tìm hiểu các tiêu chí tổng quan về ngành Văn học. Nếu như bạn đã hiểu được các tiêu chí này thì việc lựa chọn ngành sẽ đúng đắn hơn.

Vậy thì ngành Văn học là gì? Bạn có thể tham khảo một số thông tin cơ bản và chính xác nhất về ngành học như sau:

Ngành Văn học là gì?

Ngành Văn học là cung cấp cho các bạn những kiến thức về văn học, ngôn ngữ, lý luận và giúp bạn tiếp cận những kiến thức sâu rộng về nền văn học thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Sinh viên theo đuổi ngành này sẽ được rèn luyện phương pháp lập luận, nghiên cứu, báo cáo, nâng cao khả năng cảm thụ văn học.

Ngành học này giúp bạn hiểu hơn về dân tộc, xây dựng, củng cố niềm tự hào dân tộc, biết cách phát huy giá trị của bản thân để xây dựng đời sống lành mạnh. Ngành Văn học còn giúp các bạn hiểu thêm các quy tắc trong ngôn ngữ, sự khác biệt giữa văn viết, văn nói để phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy.

Review ngành Văn học hiện nay

Khi xã hội càng phát triển, con người càng đề cao phẩm chất đạo đức, cái đẹp, thì ngành dạy về văn học càng được xem trọng. Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành này luôn có con đường tương lai rộng mở. 

Chương trình đào tạo ngành Văn học ra sao?

Chương trình đào tạo ngành Văn học ra sao là câu hỏi nhiều bạn thắc mắc. Khi bạn nắm rõ được chương trình đào tạo sẽ giúp cho bạn chủ động hơn trong việc sắp xếp và tìm kiếm tài liệu để phục vụ quá trình học tập.

Hiện nay chương trình đào tạo sẽ gồm có hai nhóm chính là kiến thức nền tảng và kiến thức chuyên môn. Sinh viên học kiến thức nền tảng sẽ học những môn như: NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1, Giáo dục thể chất, Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối CM của ĐCS Việt Nam, Tâm lý học giáo dục, Tin học đại cương,…

Kiến thức chuyên môn của ngành Văn học sẽ giúp bạn đào sâu nhiều khía cạnh của nền văn học. Các môn chuyên ngành bao gồm: Cơ sở văn hóa Việt Nam, Cơ sở ngôn ngữ văn tự Hán Nôm, Phương pháp luận nghiên cứu văn học, Từ vựng – ngữ nghĩa tiếng Việt,…

Thông tin chi tiết về xét tuyển ngành Văn học

Nếu như bạn muốn theo đuổi ngành học văn học thì việc đầu tiên bạn cần làm chính là nắm rõ các thông tin về kỳ thi tuyển sinh sắp tới. Thông tin cơ bản về ngành học gồm có:

Mã ngành và điểm chuẩn ngành Văn học

Điểm chuẩn ngành Văn học nếu như xét học bạ sẽ dao động từ 25 đến 28 điểm, nếu thi THPT sẽ khoảng 17 đến 23 điểm. Mã ngành hiện nay là 7229030. Đây chính là hai thông tin quan trọng nhất mà bạn cần nắm.

Khối thi ngành Văn học

Một trong những việc quan trọng nếu như bạn xác định bạn theo ngành Văn học chính là chọn khối thi cho mình. Khi bạn xác định được khối thi bạn sẽ có được phương pháp học tập hiệu quả và giúp tăng điểm số nhanh chóng.

Các tổ hợp xét tuyển ngành học như sau:

Khối C00:

Ngữ Văn – Địa Lý – Lịch Sử

Khối C03

: Ngữ văn – Lịch sử – Toán

Khối C15

: Giáo dục công dân – Ngữ văn – Toán

Khối D01

: Tiếng Anh – Ngữ Văn – Toán

Khối D02

: Toán – Ngữ Văn – Tiếng Nga

Khối D03

: Tiếng Pháp – Toán – Ngữ Văn

Khối D15

: Tiếng Anh – Ngữ Văn – Địa lý

Khối D78

: Khoa học xã hội – Ngữ Văn – Tiếng Anh

Top các trường đào tạo ngành Văn học tốt nhất ở 3 miền

Khu vực phía Bắc:

Đại học Sư phạm Hà Nội 

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên

Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Đại học Hải Phòng

Khu vực phía Nam:

Đại học Văn Lang

Đại học Văn Lang

Đại học An Giang

Đại học Văn Hiến

Đại học Tây Đô

Đại học Cần Thơ

Khu vực ở miền Trung:

Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Đại học Quy Nhơn

Đại học Quảng Nam

Đại học Duy Tân

Đại học Khoa học – Đại học Huế

Theo học ngành Văn học ra trường làm gì? Cơ hội nghề nghiệp ngành

Cơ hội việc làm ngành Văn học có cao không? Thực tế cho thấy đây là một trong những nhóm ngành có nhu cầu nhân sự cao trong thời gian sắp tới. Khi bạn tốt nghiệp tại ngành học này thì bạn có thể làm việc ở một số vị trí như:

Nhà văn

Đối với những bạn học ngành Văn học và có niềm đam mê với con chữ thì bạn có thể theo đuổi nghề nhà văn. Hiện nay nhu cầu đọc sách của các bạn trẻ ngày càng tăng nên đây là công việc sẽ mang đến nguồn thu nhập hấp dẫn.

Nhà văn sẽ giúp cho người đọc có thể kết nối được tâm hồn của họ với câu chuyện của bạn. Bên cạnh đó bạn còn có thể học hoặc nghiên cứu các tác phẩm văn học để xây dựng tư duy trong cách hành văn.

Biên tập nội dung

Một trong những công việc có thể phát triển khi bạn học ngành Văn học chính là biên tập nội dung. Biên tập nội dung là quá trình bạn đưa thông tin đến với người đọc một cách chính xác và nhanh chóng nhất.

Hiện nay nhu cầu tuyển dụng vị trí này trên thị trường khá cao. Nếu như bạn làm biên tập viên thì bạn sẽ được làm việc trong một môi trường năng động, đầy tính sáng tạo, không bị gò bó,…Nơi làm việc của bạn có thể là tòa soạn, nhà báo hoặc đài truyền hình,…

Giáo viên

Nếu như bạn không biết ngành Văn học ra làm gì thì bạn có thể tham khảo nghề giáo viên. Tuy nhiên để có thể theo đuổi ngành này thì bạn cần phải có niềm đam mê với việc giảng dạy, truyền đạt kiến thức. Bạn có thể chọn dạy ở cấp tiểu học, trung học hoặc cấp 3,…

Người hiệu đính sách

Hiệu đính sách chính là công việc rà soát lại lỗi chính tả, bố cục, hành văn,… trước khi xuất bản sách. Bên cạnh đó người hiệu đính sách còn làm công việc chỉnh sửa lại những bản dịch để văn đọc trôi chảy hơn. Với số lượng sản xuất sách ngày càng tăng, nhu cầu tuyển dụng người hiệu đính sách tại nhà xuất bản ngày càng nhiều.

Mức lương ngành Văn học ở Việt Nam

Mức lương ngành Văn học có cao hay không là vấn đề được nhiều bạn quan tâm. Nếu như bạn chọn làm việc tại các cơ quan nhà nước thì mức lương của bạn sẽ cố định, tăng dần theo thâm niên. Mức lương trung bình dao động từ 4 đến 7 triệu/ tháng.

Tuy nhiên nếu như bạn làm việc tại các cơ quan, công ty nước ngoài, mức lương sẽ được tính theo cách khác. Trong trường hợp bạn làm tại các công ty nước ngoài thì chắc chắn mức thu nhập của bạn sẽ cao hơn.

Cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có con số thống kê mức lương của ngành Văn học cụ thể hay cố định. Tùy theo vị trí và kinh nghiệm của bản thân bạn, mức lương có thể chênh lệch khá cao.

Những tố chất cần có ở một sinh viên chuyên ngành Văn học

Để có thể theo đuổi ngành Văn học, bên cạnh niềm đam mê với ngành, sinh viên còn cần có thêm một số tố chất cần thiết như:

Có niềm đam mê với việc tìm hiểu xã hội, văn hóa, lịch sử

Có khả năng cảm thụ tốt môn văn học và yêu thích viết 

Biết phân tích vấn đề ở nhiều khía cạnh khác nhau 

Có khả năng tổng hợp lại những vấn đề 

Là một người thích sự sáng tạo

Luôn có sự nghiêm túc và tỉ mỉ trong công việc 

Có khả năng giao tiếp tốt với người khác để có thể tạo sự đồng điệu 

Kết luận

Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tphcm (Hcmus) Xét Tuyển Học Bạ Năm 2023 2023 2024 Mới Nhất

Tên: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUS)

Địa chỉ: 

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; 

Cơ sở 2: Thủ Đức – Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã tuyển sinh: QST

Liên hệ số điện thoại tuyển sinh: (84) 286 2884 499 hay (84) 287 3089 899

HCMUS xét tuyển những thí sinh đã tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm khá trở lên trong 3 năm cấp 3 và có đủ sức khỏe để tham gia học tập và rèn luyện tại trường.

Đối với thí sinh đăng ký vào các chương trình tiên tiến và chất lượng cao: 

Là học sinh đạt loại giỏi trong 3 năm cấp 3.

Đối với chương trình liên kết Việt – Pháp:

Là học sinh đạt loại khá trong 3 năm cấp 3.

Đạt chứng chỉ DELF loại B2 hoặc TCF B2.

HCMUS đưa ra 5 phương án tuyển sinh của trường:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển dựa trên quy chế tuyển sinh đại học năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (chiếm 5% chỉ tiêu của ngành)

Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển dựa trên quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (chiếm 15% chỉ tiêu của ngành)

Phương thức 3: Xét tuyển thông qua điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT

Phương thức 4: Xét tuyển thông qua kết quả bài thi ĐGNL (đánh giá năng lực) của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2023 (chiếm 30 – 60% chỉ tiêu của ngành)

Phương thức 5: Xét tuyển thí sinh người Việt Nam theo học tại các trường Quốc tế trong nước và thí sinh người nước ngoài học theo học THPT ngoài nước (chiếm 1% chỉ tiêu của ngành)

Phương thức 6: Xét tuyển vào các chương trình tiên tiến, chất lượng cao và liên kết Việt – Pháp dựa trên các chứng chỉ quốc tế kết hợp kết quả học tập bậc THPT

Để được tuyển thẳng vào trường, bạn cần phải thuộc một trong các đối tượng sau:

Là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp bậc THPT.

Người đã trúng tuyển vào trường xong phải đi Nghĩa vụ quân sự hay đi Thanh niên xung phong, đã hoàn thành nghĩa vụ và vẫn có mong muốn theo học tại trường. Nếu thời gian gián đoạn quá 3 năm, thí sinh sẽ được tạo điều kiện học tập tại các lớp dự bị đại học để chuẩn bị cho việc học đại học.

Thí sinh tham gia các kỳ thi Olympia Quốc tế, các cuộc thi Khoa học, Công nghệ đã tốt nghiệp bậc THPT.

Thí sinh có giải Nhất/Nhì, Ba tại các kỳ thi HSG cấp Quốc gia hoặc kỳ thi Khoa học, kỹ thuật cấp Quốc gia.

Thí sinh có có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, đã tốt nghiệp THPT tại các trường ở huyện nghèo, đáp ứng được 2 yêu cầu: đạt danh hiệu HSG trong 3 năm cấp 3 và chấp nhận học bổ túc kiến thức 1 năm trước khi vào học.

Thí sinh người nước ngoài: nhà trường sẽ xét tuyển dựa trên kết quả học tập cũng như năng lực Tiếng Việt thông qua chứng chỉ tiếng Việt.

Bên cạnh đó, chính sách ưu tiên xét tuyển hướng đến các đối tượng thí sinh như sau:

Thí sinh có giải Nhất/Nhì, Ba tại các kỳ thi HSG cấp Quốc gia hoặc kỳ thi Khoa học, kỹ thuật cấp Quốc gia và có điểm vượt trên ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường mà không muốn dùng quyền tuyển thẳng.

Thí sinh có giải Khuyến khích trong kỳ thi HSG cấp Quốc gia hoặc kỳ thi Khoa học, kỹ thuật cấp Quốc gia đã tốt nghiệp THPT và có điểm vượt trên ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường.

STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu dự kiến Tổ hợp xét tuyển

1

7420101

Sinh học

220

B00

,

A02

,

B08

2

7420101_CLC

Sinh học (CT Chất lượng cao)

40

B00

,

A02

,

B08

3

7420241

Công nghệ Sinh học

200

B00

,

A02

,

B08

,

D90

4

7420241_CLC

Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao)

120

B00

,

A02

,

B08

5

7440102

Vật lý học

200

A01

,

A00

,

A02

,

D90

6

7440112

Hóa học

240

A00

;

B00

;

D07

;

D90

7

7440112_VP

Hóa học (Chương trình liên kết Việt – Pháp)

30

A00

,

B00

,

D07

,

D24

8

7440112_CLC

Hóa học (Chương trình chất lượng cao)

40

A00

;

B00

;

D07

;

D90

10

7440122

Khoa học Vật liệu

150

A00

,

A01

,

B00

,

D07

11

7440201

Địa chất học

100

A00

,

A01

,

B00

,

D07

12

7440208

Hải dương học

50

A00

,

A01

,

B00

,

D07

13

7440301

Khoa học môi trường

140

A00

,

B00

,

D08

,

D07

14

7440301_CLC

Khoa học môi trường (Chương trình chất lượng cao)

40

A00

,

B00

,

D08

,

D07

15

7460101

Toán học

210

A00

,

A01

,

B00

,

D01

16

7480201_NN

Các ngành thuộc nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin:

Khoa học máy tính

Kỹ thuật phần mềm

Công nghệ thông tin

Hệ thống thông tin

400

A00

,

A01

,

B08

,

D07

17

7480201_CLC

Công nghệ thông tin – Chương trình CLC

440

A00

,

A01

,

B08

,

D07

18

7480101_TT

Khoa học máy tính (Chương trình tiên tiến)

80

A00

,

A01

,

B08

,

D07

19

7480201_VP

Công nghệ thông tin – Chương trình liên kết Việt – Pháp

40

A00

,

A01

,

D07

,

D29

20

7510401_CLC

Công nghệ kỹ thuật Hóa học

– Chương trình chất lượng cao

100

A00

,

B00

,

D07

,

D90

21

7510402

Công nghệ vật liệu

50

A00

,

A01

,

B00

,

D07

22

7510406

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

120

A00

,

B00

,

B08

,

D07

23

7520247

Kỹ thuật điện tử – viễn thông

160

A00

,

A01

,

D07

,

D90

24

7520247_CLC

Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình chất lượng cao)

80

A00

,

A01

,

D07

,

D90

25

7520402

Kỹ thuật hạt nhân

50

A00

,

A01

,

A02

,

D90

26

7520501

Kỹ thuật địa chất

50

A00

,

A01

,

B00

,

D07

27

7520403

Vật lý y khoa

40

A00

,

A01

,

A02

,

D90

28

7480109

Khoa học dữ liệu

90

A00

,

A01

,

B08

,

D07

29

7480201_ZLD

Công nghệ thông tin – Chương trình liên kết quốc tế (bằng do Đại học Kỹ thuật Auckland – AUT, New  Zealand cấp):

Hướng trí tuệ nhân tạo

Hướng kỹ thuật phần mềm

Hướng Khoa học dịch vụ

100

A00

,

A01

,

B08

,

D07

Dựa theo đề án tuyển sinh năm 2023, Trường đã công bố quy chuẩn xét tuyển học bạ như sau:

Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM chính thức thông báo thời gian xét tuyển học bạ từ ngày 25/5/2024 đến ngày 20/6/2024.

Điều kiện xét tuyển: 

Thí sinh là người Việt Nam đã học và tốt nghiệp THPT theo chương trình 12 năm của Bộ GD&ĐT.

Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

Hạnh kiểm từ Khá trở lên trong 3 năm lớp 10, 11 và 12.

Đạt kết quả xếp loại học sinh Giỏi cả 3 năm học lớp 10, 11 và 12.

Có chứng chỉ IELTS ≥ 6.0 hoặc TOEFL iBT ≥ 65.

Tiêu chí xét tuyển

Dựa vào điểm thi IELTS hoặc điểm thi TOEFL iBT đối với chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao.

Kết hợp xét điểm trung bình cộng 3 năm học lớp 10, 11 và 12.

Hồ sơ thí sinh cần đăng ký xét tuyển bao gồm: 

Phiếu đăng ký xét tuyển được hoàn thành và in từ hệ thống đăng ký.

Bản sao có công chứng học bạ THPT (hoặc bản sao học bạ THPT có xác nhận của trường).

Bản sao có công chứng chứng chỉ ngoại ngữ;

Lệ phí xét tuyển: 25.000 đồng/1 nguyện vọng.

Phương thức:

Nộp trực tiếp: Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí trực tiếp tại Trường ĐH Khoa học và Tự nhiên theo địa chỉ: số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quân 5, chúng tôi – Phòng Đào tạo.

Nộp qua đường bưu điện chuyển phát nhanh:

Hồ sơ được nộp theo địa chỉ: Trường ĐH KHTN, Phòng Đào tạo, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q.5, TP.HCM. 

Lệ phí: Nộp bằng cách chuyển khoản ngân hàng theo hướng dẫn như sau: Số tài khoản: 638 020 101 7313, ngân hàng Agribank, chi nhánh Bình Thạnh. Tên tài khoản: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Nội dung: Số căn cước công dân/Số Chứng minh nhân dân – Họ và tên – LPXT PT6. 

Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM chính thức thông báo thời gian xét tuyển học bạ từ ngày 16/6/2024 đến ngày 30/6/2024.

Điều kiện xét tuyển: 

Điều kiện chung: 

Thí sinh là người Việt Nam đã học và tốt nghiệp THPT theo chương trình 12 năm của Bộ GD&ĐT.

Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

Hạnh kiểm từ Khá trở lên trong 3 năm lớp 10, 11 và 12.

Điều kiện riêng đối với chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao:

Đạt kết quả xếp loại học sinh Giỏi cả 3 năm học lớp 10, 11 và 12.

Có chứng chỉ IELTS ≥ 6.0 hoặc TOEFL iBT ≥ 65.

Điều kiện riêng đối với chương trình liên kết Việt – Pháp:

Đạt kết quả xếp loại học sinh Khá cả 3 năm học lớp 10, 11 và 12..

Có chứng chỉ tiếng Pháp DELF mức B2 hoặc TCF B2.

Tiêu chí xét tuyển

Dựa vào điểm thi IELTS hoặc điểm thi TOEFL iBT đối với chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao.

Xét tuyển dựa vào điểm thi chứng chỉ tiếng Pháp DELF hoặc TCF đối với chương trình Việt – Pháp.

Kết hợp xét điểm trung bình cộng 3 năm học lớp 10, 11 và 12.

Tương tự năm 2023

Tên ngành

Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

Sinh học

B00; A02; B08

18

Sinh học (CTCLC)

B00; A02; B08

18

Công nghệ Sinh học

A02; B00; D90; D08

25

Công nghệ Sinh học (CTCLC)

A02; B00; D90; D08

23.75

Vật lý học

A00; A01; D90; A02

17

Hải dương học

A00; B00; A01; D07

17

Kỹ thuật Hạt nhân

A00; A01; A02; D90

17

Vật lý Y khoa

A00; A01; A02; D90

22

Hóa học

A00; B00; D07; D90

25

Hóa học (CTCLC)

A00; B00; D07; D90

22

Hóa học (CTLK Việt – Pháp)

A00; B00; D07; D24

22

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CTCLC)

A00; B00; D07; D90

22.75

Khoa học Vật liệu

A00; B00; A01; D07

17

Công nghệ Vật liệu

A00; B00; A01; D07

18

Địa chất học

A00; B00; A01; D07

17

Kỹ thuật Địa chất

A00; B00; A01; D07

17

Khoa học Môi trường

A00; B00; D08; D07

17

Khoa học Môi trường (PH ĐHQG-HCM, Bến Tre)

A00; B00; D08; D07

16

Khoa học Môi trường (CTCLC)

A00; B00; D08; D07

17

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

A00; B00; D08; D07

17

Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin (Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Truyền thông & Mạng máy tính)

A00; A01; D08; D07

27.2

Công nghệ Thông tin (CTCLC)

Advertisement

A00; A01; D08; D07

25.75

Khoa học Máy tính (CT Tiên tiến)

A00; A01; D08; D07

26.65

Công nghệ Thông tin (CTLK Việt – Pháp)

A00; A01; D29; D07

24.7

Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

A00; A01; D07; D90

23

Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CTCLC)

A00; A01; D07; D90

18

Tên ngành

Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

Sinh học

A02; B00; B08

19

Sinh học (CTCLC)

A02; B00; B08

19

Công nghệ Sinh học

A02; B00; B08; D90

25.5

Công nghệ Sinh học (CTCLC)

A02; B00; B08; D90

25

Vật lý học

A00; A01; A02; D90

18

Hải dương học

A00; A01; B00; D07

18

Kỹ thuật Hạt nhân

A00; A01; A02; D90

19

Vật lý Y khoa

A00; A01; A02; D90

24.5

Hóa học

A00; B00; D07; D90

25.65

Hóa học (CTCLC)

A00; B00; D07; D90

24.5

Hóa học (CTLK Việt – Pháp)

A00; B00; D07; D24

22

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CTCLC)

A00; B00; D07; D90

24.6

Khoa học Vật liệu

A00; A01; B00; D07

19

Công nghệ Vật liệu

A00; A01; B00; D07

22

Địa chất học

A00; A01; B00; D07

17

Kỹ thuật Địa chất

A00; A01; B00; D07

17

Khoa học Môi trường

A00; B00; B08; D07

17.5

Khoa học Môi trường (CTCLC)

A00; B00; B08; D07

17.5

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

A00; B00; B08; D07

18

Khoa học dữ liệu

A00; A01; B08; D07

26.85

Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin

A00; A01; B00; D01

24.35

Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin

A00; A01; B08; D07

27.4

Công nghệ Thông tin (CTCLC)

A00; A01; B08; D07

26.9

Khoa học Máy tính (CT Tiên tiến)

A00; A01; B08; D07

28

Công nghệ Thông tin (CTLK Việt – Pháp)

A00; A01; D07; D29

25.25

Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

A00; A01; D07; D90

25.35

Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CTCLC)

A00; A01; D07; D90

23

Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, mức thu tăng 10%, do đó, sinh viên nhập học tại HCMUS phải đóng mức phí dao động từ 23 triệu đồng đến 52 triệu đồng một năm. 

Vì nằm trong top trường đại học trọng điểm của cả nước. Do đó yêu cầu về chất lượng đào tạo lẫn chất lượng sinh viên của trường là điều không thể phủ nhận. Cũng bởi vì thế, yêu cầu đầu vào Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM xét học bạ có phần khắt khe và kĩ lưỡng hơn. Qua bài viết này, chúng tôi hy vọng những bạn đang quan tâm về trường sẽ có được những hướng đi đúng đắn cho ngôi trường mình mong ước. 

Cập nhật thông tin chi tiết về Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ Trường Học Năm 2023 – 2023 Mẫu Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ Trường Học trên website Exas.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!