Xu Hướng 2/2024 # Bộ Câu Hỏi Hội Thi Cán Bộ Tham Mưu Tốt – Dân Vận Khéo 225 Câu Hỏi Thi Cán Bộ Tham Mưu Tốt Dân Vận Khéo – Vòng Thi Vững Kiến Thức # Top 3 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Bộ Câu Hỏi Hội Thi Cán Bộ Tham Mưu Tốt – Dân Vận Khéo 225 Câu Hỏi Thi Cán Bộ Tham Mưu Tốt Dân Vận Khéo – Vòng Thi Vững Kiến Thức được cập nhật mới nhất tháng 2 năm 2024 trên website Exas.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Nội dung hội thi Tham mưu tốt – Dân vận khéo xoay quanh các vấn đề về công tác dân vận chính quyền, chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, các giải pháp thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, các tình huống gắn với thực tiễn hàng ngày. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết:

Bộ câu hỏi Hội thi cán bộ Tham mưu tốt – Dân vận khéo

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CÁC NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA THÀNH PHỐ THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN….. và KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM……:

1. Để tổng hợp kết quả Chỉ số PAPI hàng năm, khoảng bao nhiêu người dân được lựa chọn ngẫu nhiên và phỏng vấn trực tiếp?

a. 10.000 người

b. 12.000 người

c. 14.000 người

d. 15.000 người

2. Trong Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn Thành phố, diện tích làm việc tối thiểu của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố và tỷ lệ diện tích dành để bố trí nơi ngồi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch được quy định là?

a. 40 m2 – 50%

b. 80 m2 – 50%

c. 40 m2 – 40%

d. 80 m2 – 40%

3. Trong Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2023, mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2023 – 2023, tầm nhìn 2025 là hoàn thành Đề án?

a. Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị đáng sống

b. Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị hiện đại

c. Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh

d. Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình

a. Năm đột phá trong cải cách hành chính

b. Năm đột phá trong thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc Hội

c. Năm xây dựng chính quyền đô thị thông minh, cải thiện đầu tư

d. Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư

5. Điền vào chỗ “…..”: Trong Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm cải cách thể chế năm 2023 là “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của thành phố, chú trọng việc…. đánh giá tác động của các chính sách và thủ tục hành chín, đơn giản hóa thủ tục hành chính”.

a. Rà soát dữ liệu, số hóa dữ liệu

b. Thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu

c. Tổ chức thực hiện

d. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện

6. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố là?

a. Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố

b. Ban Tổ chức Thành ủy

c. Văn phòng Thành ủy

d. Sở Nội vụ

7. Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đến năm 2023 giảm bao nhiêu % so với biên chế năm 2024?

a. 2%

b. 5%

c. 10%

d. 15%

8. Để đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế vào ngày tháng năm nào?

a. ngày 06/01/2024

b. ngày 06/02/2024

c. ngày 07/01/2024

d. ngày 07/02/2024

9. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2024, một trong những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương là?

a. Hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân

b. Công khai, minh bạch, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân

c. Hiện đại, dân chủ, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân

d. Dân chủ, minh bạch, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân

10. Điền vào chỗ “…..”: Trong Chương trình phát triển Công nghệ thông tin – truyền thông giai đoạn 2024 – 2023 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố), mục tiêu tổng quát của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính là “đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính dân chủ năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, xây dựng chính quyền ……..phù hợp với đô thị ……..”

a. Dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại – Điện tử – Thông minh

b. Chuyên nghiệp, hiện đại – Điện tử – Đặc biệt

c. Dân chủ, công khai, hiện đại – Điện tử – Thông minh

d. Dân chủ, công khai, hiện đại – Điện tử – Đặc biệt

11. Quyết định số 09/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương được ban hành vào ngày tháng năm nào?

a. 23/5/2024

b. 25/3/2024

c. 15/3/2024

d. 20/3/2024

12. Thủ tục hành chính (TTHC) bao gồm các bộ phận cấu thành nào sau đây?

a. Trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời hạn giải quyết.

b. Trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời hạn giải quyết, kết quả của việc thực hiện TTHC.

c. Tên TTHC, trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời hạn giải quyết, cơ quan đối tượng thực hiện TTHC, kết quả của việc thực hiện TTHC.

d. Tên TTHC, Trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời hạn giải quyết, kết quả của việc thực hiện TTHC.

13. Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về Thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn trên địa bàn Thành phố tại văn bản nào?

a. Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố

b. Kế hoạch số 5157/KH-UBND ngày 30/9/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố

c. Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND ngày 25/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

d. Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

14. Thư xin lỗi về thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn được thực hiện thông qua các cách thức nào? sau:

a. Văn bản, qua tổng đài tin nhắn

b. Văn bản, trực tiếp

c. Văn bản, qua tổng đài tin nhắn, trực tiếp

d. Văn bản, qua tổng đài tin nhắn, qua điện thoại, trực tiếp

15. Thư xin lỗi về thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn phải được thực hiện khi nào?

a. Chậm nhất là ngày hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

b. Ngay ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ

c. Khi tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính

d. Chậm nhất là 24 giờ, kể từ ngày hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

16. Trách nhiệm thực hiện Thư xin lỗi về thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn đối với thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại các Sở, ban, ngành thuộc về:

a. Người xử lý hồ sơ

b. Chánh văn phòng cơ quan, đơn vị

c. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị

d. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoặc người được ủy quyền

17. Trách nhiệm thực hiện Thư xin lỗi về thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn đối với thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận, huyện phường, xã, thị trấn thuộc về:

a. Người xử lý hồ sơ

b. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân

c. Chủ tịch Ủy ban nhân dân

d. Chủ tịch Ủy ban nhân dân hoặc Phó Chủ tịch (trường hợp ủy quyền)

18. Các nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh?

a. Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách hành chính công, hiện đại hóa hành chính

b. Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách Tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính

c. Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách hành chính công, hiện đại hóa hành chính

d. Cải cách thể chế hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách hành chính công, hiện đại hóa hành chính

19. Theo Quyết định số 09/2024/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ thì có mấy nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông?

a. 3 nguyên tắc

b. 4 nguyên tắc

c. 5 nguyên tắc

d. 6 nguyên tắc

20. Theo Quyết định số 09/2024/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, cơ chế một cửa, một cửa liên thông được áp dụng đối với các cơ quan nào?

a. Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; các cơ quan được tổ chức và quản lý theo hệ thống dọc đặt tại địa phương của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

b. Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; Các cơ quan được tổ chức và quản lý theo hệ thống dọc đặt tại địa phương của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

c. Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; các cơ quan được tổ chức và quản lý theo hệ thống dọc đặt tại địa phương của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

d. Các cơ quan được tổ chức và quản lý theo hệ thống dọc đặt tại địa phương của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

21. Theo Quyết định số 09/2024/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, quy định diện tích tối thiểu phòng làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là?

a. Cấp tỉnh: 40 m2; Cấp huyện: 80 m2; Cấp xã: 40 m2

b. Cấp tỉnh: 50 m2; Cấp huyện: 80 m2; Cấp xã: 50 m2

c. Cấp tỉnh: 60 m2; Cấp huyện: 80 m2; Cấp xã: 60 m2

d. Cấp tỉnh: 30 m2; Cấp huyện: 80 m2; Cấp xã: 30 m2

22. Theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính thì phản ánh, khiến nghị của cá nhân, tổ chức được thực hiện thông qua các hình thức nào?

a. Văn bản; điện thoại

b. Điện thoại, phiếu ý kiến

c. Văn bản; điện thoại; phiếu ý kiến

d. Văn bản; Điện thoại; Phiếu lấy ý kiến; Email

23. Kiến nghị về quy định hành chính là gì?

a. Là việc cá nhân, tổ chức đề xuất sáng kiến ban hành mới quy định hành chính

c. Là việc cá nhân, tổ chức đề xuất phương án xử lý hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính

24. Theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính thì tổ chức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính bao gồm các đơn vị:

a. Doanh nghiệp, hội, hiệp hội doanh nghiệp

b. Doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức

c. Doanh nghiệp, hội, hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật

d. Doanh nghiệp, hội doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật

26. Điền vào chỗ “…….”: Mục đích của việc công bố thủ tục hành chính là để “đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch và kịp thời các quy định thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và nhân dân ………. việc giải quyết thủ tục hành chính, góp phần…………….., củng cố lòng tin của Nhân dân đối với các cấp chính quyền”:

a. Giám sát – Phòng, chống tiêu cực

b. Kiểm tra, giám sát – Phòng, chống tiêu cực

c. Giám sát – Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

d. Kiểm tra, giám sát – Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

27. Điền vào chỗ “…….”: “Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính phải được tổ chức thực hiện kịp thời, đảm bảo thủ tục hành chính được niêm yết……………; không niêm yết các thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành”:

a. Đúng ngày Thủ tục hành chính được ký ban hành

b. Đúng ngày Thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành

c. Đúng ngày Quyết định công bố được ký ban hành

d. Đúng ngày Quyết định công bố có hiệu lực thi hành

28. Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, đề ra chỉ tiêu đến năm 2025, tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước ở từng lĩnh vực đạt tỷ lệ như thế nào?

a. 95% trở lên.

b. 96% trở lên.

c. 97% trở lên.

d. 98% trở lên.

29. Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, đề ra chỉ tiêu chủ yếu, đến năm 2025, đạt bao nhiêu bác sĩ/vạn dân; bao nhiêu giường bệnh/vạn dân?

a. 20 bác sĩ/vạn dân; 40 giường bệnh/vạn dân

b. 21 bác sĩ/ vạn dân; 42 giường bệnh/vạn dân

c. 21 bác sĩ/vạn dân; 45 giường bệnh/vạn dân

d. Tất cả đều sai

30. Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, đề ra chỉ tiêu chủ yếu, đến năm 2025, đảm bảo bao nhiêu % trẻ trong độ tuổi đến trường đều được đi học?

a. 100%.

b. 98% trở lên.

c. 95% trở lên.

d. 96% trở lên

31. Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam, viết tắt theo tên tiếng Anh là PAPI (Provencial Governance and Public Administration Performance Index) là công cụ phản ánh:

a. Tiếng nói của người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý Nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp.

b. Đánh giá của người dân về kết quả thực hiện cải cách hành chính của chính quyền cấp tỉnh.

c. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

d. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước ở từng lĩnh vực của Thành phố Hồ Chí Minh.

32. Chỉ số cải cách hành chính, viết tắt theo tiếng Anh là PAR – Index (Public Administration Reform Index) là công cụ quan trọng để theo dõi, đánh giá hoạt động cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Bộ Nôi vụ ban hành tại:

Advertisement

a. Quyết định số 1295/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 về phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

b. Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 về phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

c. Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 05/12/2024 về phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

d. Quyết định số 1297/QĐ-BNV ngày 05/12/2024 về phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

33. Theo Quyết định số 6119/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X về chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2024 – 2023, đề ra mục tiêu phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính (PAR index) của thành phố thuộc nhóm:

a. 10 địa phương dẫn đầu cả nước.

b. 15 địa phương dẫn đầu cả nước

c. 20 địa phương dẫn đầu cả nước

d. 05 địa phương dẫn đầu cả nước

34. Theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án văn hóa công vụ, trong đó nội dung mục tiêu phê duyệt Đề án là gì?

a. Nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội.

b. Nâng cao văn hóa công vụ, ứng xử khéo léo, đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội.

c. Nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả.

d. Tất cả đều đúng

35. Theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án văn hóa công vụ, trong đó có mấy quan điểm phê duyệt Đề án?

a. 4 quan điểm

b. 3 quan điểm

c. 2 quan điểm

d. 5 quan điểm

36. Theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án văn hóa công vụ, trong đó có mấy giải pháp phê duyệt Đề án?

a. 4 giải pháp

b. 3 giải pháp

c. 2 giải pháp

d. 5 giải pháp

37. Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2023 của Thành phố được ban hành kèm theo quyết định số mấy? ngày tháng năm nào?

a. Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2023

b. Quyết định số 4832/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2023

c. Quyết định số 4832/QĐ-UBND ngày 01 tháng 01 năm 2023

d. Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 01 tháng 01 năm 2023

38. Theo Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2023 của Thành phố ban hành tại Quyết định số 4832/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2023, chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ hài lòng chung của người dân và tổ chức là bao nhiêu?

a. 100%

b. 99%

c. 91%

d. 92%

39. Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2023 của Thành phố ban hành tại Quyết định số 4832/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2023, chỉ tiêu cụ thể về xây dựng môi trường làm việc điện tử của cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý sử dụng thường xuyên hệ thống thư điện tử công vụ trong công việc là bao nhiêu?

a. 100%

b. 95%

c. 91%

d. 99%

40. Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2023 của Thành phố ban hành tại Quyết định số 4832/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2023, chỉ tiêu cụ thể về xử lý kiến nghị, phản ánh, của người dân, doanh nghiệp là bao nhiêu?

a. 95%

b. 92%

c. 90%

d. 100%

Câu Hỏi Mẫu Thi Đánh Giá Tư Duy ‘Mới Mẻ, Đa Dạng’

Sáng 17/1, Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố các câu hỏi mẫu, thuộc ba phần Toán học, Đọc hiểu và Khoa học/Giải quyết vấn đề của đề thi đánh giá tư duy.

Thầy Nguyễn Văn Đức, giáo viên Toán trường THPT Đồng Quan (Phú Xuyên, Hà Nội), nhận định trong 12 câu hỏi mẫu của phần Toán học, kiến thức chủ yếu trong chương trình lớp 11 và 12, tập trung các bài tính toán định lượng, yêu cầu học sinh nhớ được công thức.

Ngoài ra, thầy Đức đánh giá có bốn câu hỏi thực tế, rất gần gũi với cuộc sống (câu 3, 5, 10 và 11) khi đề cập đến việc thiết kế đồ chơi, mật mã đăng nhập vào trang web. “Để giải quyết những câu này, học sinh phải suy luận, nhìn hình và phán đoán, sau đó áp dụng công thức đã biết”, thầy Đức nói.

Xem câu hỏi mẫu Toán học, Đọc hiểu, Khoa học của đề thi đánh giá tư duy

Thầy Đinh Đức Hiền, giáo viên Toán-Sinh, Hệ thống Giáo dục Hocmai, cho rằng Khoa học là phần đổi mới nhất. Theo thầy Hiền, đề bài được thiết kế dưới dạng dữ liệu khoa học, học sinh phải có kỹ năng đọc hiểu tốt thì mới trả lời được.

So sánh với năm 2023, phần khoa học của đề thi năm nay đã xuất hiện câu hỏi điền từ. “Thay đổi trong cách hỏi và trả lời phù hợp với xu hướng đánh giá năng lực, tư duy của học sinh trong thời gian tới, tránh học tủ, học vẹt”, thầy Hiền nói và cho rằng đề thi theo dạng này giúp đánh giá khả năng của học sinh một cách toàn diện, phù hợp với nhiều ngành học khác nhau.

Minh Giáp, 18 tuổi, đến từ Hà Nội, tham dự kỳ thi đánh giá tư duy tại Đại học Bách khoa Hà Nội, sáng 15/7/2024. Ảnh: Thanh Hằng

Với phần Đọc hiểu, thầy Nguyễn Phước Bảo Khôi, giảng viên khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm TP HCM, đánh giá các thể loại được sử dụng đa dạng, gồm cả văn bản thông tin về doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, công nghệ nhận dạng tiếng nói bằng hình ảnh VSR, và văn bản văn học với trích đoạn trong tác phẩm “Mẩu chuyện nhỏ” của Lỗ Tấn. Theo thầy Khôi, các văn bản thông tin sẽ khiến học sinh ít nhiều lạ lẫm, do sách giáo khoa không nhiều văn bản dạng này ở lĩnh vực khoa học tự nhiên, học sinh lại quen với ngữ liệu là văn bản văn học hoặc nghị luận.

Hai yếu tố khác được thầy Khôi đánh giá phong phú, là yêu cầu của các câu hỏi (tìm thông tin, xác định nội dung chính, kết nối thông tin) và định dạng câu hỏi (chọn nhiều phương án đúng, lựa chọn đúng hoặc sai, trả lời ngắn và kéo thả các phương án).

Tuy nhiên, thầy Khôi cho rằng các câu hỏi chưa được sắp xếp phù hợp với mức độ tư duy. Thầy gợi ý có thể sắp xếp theo bốn mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao theo cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoặc sử dụng các mức độ đánh giá năng lực đọc hiểu được PISA (khảo sát kết quả học tập quốc tế của tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế – OECD) quy định. “Khi đó, mục đích đánh giá tư duy của đề thi được thể hiện rõ và đánh giá thực chất hơn”, thầy Khôi nói.

Về tổng thể, thầy Đinh Đức Hiền cho rằng số lượng câu hỏi mẫu chưa nhiều, không đủ các mức độ nên chưa thể đánh giá đề thi có phù hợp với chương trình THPT hiện tại, cũng như yêu cầu từ các trường đại học hay không. “Đại học Bách khoa Hà Nội cần sớm công bố đề minh họa với đầy đủ các phần thi, mức độ câu hỏi để học sinh, giáo viên hình dung kỳ thi sẽ như thế nào, từ đó có hướng ôn tập phù hơp, tránh gây sốc cho các em”, thầy Hiền nói.

Kỳ thi đánh giá tư duy được Đại học Bách khoa Hà Nội lần đầu tổ chức vào năm 2023, nhưng phải huỷ trong năm 2023 vì Covid-19, và tiếp tục diễn ra trong năm 2023 với 7.100 thí sinh tham dự, hơn 20 trường đại học sử dụng kết quả để xét tuyển.

Advertisement

Tháng 12/2024, Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo điều chỉnh kỳ thi đánh giá tư duy. Theo đó, bài thi gồm ba phần Toán học, Đọc hiểu và Giải quyết vấn đề, diễn ra trong 150 phút trên máy tính với thang điểm tối đa 100. Các câu hỏi được thiết kế theo ba mức độ tư duy: tái hiện, suy luận và bậc cao. Trong đó, phần tái hiện chiếm 20-30% đề thi, mỗi phần còn lại chiếm 30-40%. Thí sinh được cấp giấy chứng nhận có giá trị trong hai năm, được đăng ký xét tuyển vào bất cứ trường nào sử dụng kết quả của kỳ thi này.

Tham Khảo Thêm:

 

Hàng nghìn học sinh Đà Nẵng trải nghiệm công nghệ STEM

Theo kế hoạch được Đại học Bách khoa Hà Nội công bố cuối tháng 12/2024, thí sinh sẽ thi thử trực tuyến trong tháng này. Ba đợt thi đánh giá tư duy năm 2023 dự kiến vào tháng 5, 6 và 7. Hai đợt thi đầu sẽ được tổ chức tại các trường đai học ở Hà Nội như Bách khoa, Thuỷ lợi, Kinh tế quốc dân. Kỳ thi tháng 7 có thể diễn ra ở nhiều tỉnh, thành như Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng, Thanh Hoá, Thái Nguyên và Hà Nội. Đại học Bách khoa Hà Nội nói có thể đáp ứng hơn 10.000 thí sinh mỗi đợt thi.

Thanh Hằng

Báo Cáo Tham Luận Trong Đại Hội Chi Bộ Trường Học (6 Mẫu) Tham Luận Đại Hội Chi Bộ

Tham luận công tác chuyên môn Đại hội Chi bộ – Mẫu 1

Kính thưa: Các vị đại biểu khách quý!

Kính thưa đoàn chủ tịch.

Kính thưa các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới các vị đại biểu khách quý, các đồng chí đảng viên trong chi bộ lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Hôm nay, trong không khí từng bừng phấn khởi, chào mừng đại hội và tiến tới kỉ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Lời đầu tiên, cho tôi bày tỏ sự đồng tình cao với bản báo cáo và phương hướng đã được thông qua trước đại hội. Để làm phong phú thêm cho bản báo cáo và phương hướng hoạt động của chi bộ. Tôi xin có một số ý kiến nhỏ tham luận về vai trò lãnh đạo của đảng với hoạt động chuyên môn trong nhà trường

Kính thưa Đại hội!

Thấm nhuần tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh. Người đảng viên đảng CS Việt Nam phải vừa Hồng vừa Chuyên. Thực hiện theo tư tưởng đó, kết hợp với việc tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các đ/c đảng viên trong chi bộ đã đi đầu trong các hoạt động chuyên môn của nhà trường, của phòng giáo dục và đã đạt được những kết quả thật đáng tự hào. Cụ thể như:

– 100% các đồng chỉ đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt nề nếp quy chế chuyên môn của ngành, cuả trường đề ra.

– Các đ/c đã tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đến nay đã có 80% đảng viên trong chi bộ đạt trình độ trên chuẩn.

– Toàn trường có nhiều đ/c đảng viên được công nhận là GVG cấp huyện , nhiều đ/c đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

– Các đ/c đảng viên còn tích cực trong nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, áp dụng các SKKN vào quá trình giảng dạy để việc giảng dạy đạt kết quả cao.

Kính thưa các đ/c ! Để có những kết quả ấy, trước tiên phải khẳng định đó là sự chỉ đạo của chi ủy chi bộ nhiệm kì vừa qua, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của BGH và sự nỗ nực phấn đấu học tập không ngừng của mỗi đ/c đảng viên.

Kính thưa Đại hội !

Bên cạnh những thành công đó, trong chi bộ chúng ta vẫn còn một số điểm cần phải phấn đấu hơn nữa đó là:

Một số đ/c đảng viên vẫn chưa phát huy hết vai trò tiên phong của đảng trong các hoạt động giảng dạy và công tác, chưa tạo được nhiều sự khác biệt giữa những đ/c GV là đảng viên với một số đ/c GV là quần chúng.

Chính vì vậy trong nhiệm kì tới rất mong các đ/c đã tích cực sẽ tích cực hơn nữa trong việc học tập và noi gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đồng chí đã gương mẫu thì gương mẫu hơn nữa trong các hoạt động chuyên môn, thể hiện qua việc tích cực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, và tác phong trong công việc, tham gia tích cực các phong trào của nhà trường, thể hiện sự tiên phong của đảng, từng bước góp phần vào sự lớn mạnh của chi bộ.

Tôi cũng xin đề nghị chi bộ, BGH trong nhiệm kì tới tạo điều kiện hơn nữa để các đ/c đảng viên được học tập, thử thách và khẳng định mình trong công việc chung của nhà trường.

Cuối cùng, xin kính chúc các vị đại biểu, các đ/c đảng viên mạnh khỏe hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Bài tham luận tại Đại hội Chi bộ – Mẫu 2

Kính thưa các quý vị đại biểu. Thưa toàn thể đại hội.

Lời đầu tiên, cho phép tôi được gửi tới quý đại biểu, các thầy cô giáo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc đại hội thành công rực rỡ.

Kính thưa các quý vị đại biểu. Thưa toàn thể Đại hội.

Trước tiên tôi rất vinh dự và cảm ơn Đại hội đã cho phép tôi có cơ hội được trình bày những ý kiến của mình về công tác chuyên môn, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong các hoạt động của trường học.

Kính thưa các đồng chí!

Đại thi hào người Nga Đôn-ki-xtôi đã có câu nói nổi tiếng là “Dưới ánh hào quang của ánh sáng mặt trời, không có nghề nào cao quý bằng nghề dạy học”. Bác Hồ đã khẳng định: “Không có thầy giáo thì không có giáo dục. Nhiệm vụ của thầy cô giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang”, và cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã từng nói: Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Các thầy cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người, họ cứ như cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng tỏa hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời.

Quả đúng như vậy. Tôi và các đồng chí, thật vinh dự và tự hào khi được mang trên mình một sứ mệnh vinh quang là dạy chữ, dạy người cho biết bao nhiêu thế hệ học sinh thân yêu. Thế nhưng để hoàn thành được tốt nhiệm vụ cao cả ấy thì đối với mỗi người giáo viên, đặc biệt là đối với các Đoàn viên trẻ trong Chi đoàn giáo viên chúng ta là điều không phải dễ. Bởi thế, mỗi chúng ta cần chú trọng đầu tư cho công tác chuyên môn hơn so với các hoạt động khác trong trường học để có thể nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học.

Như các thầy cô đã biết, hiện nay còn một bộ phận khá lớn học sinh chán học, lười học, chưa có tinh thần học tập đúng đắn, khả năng tự học còn hạn chế, kỹ năng làm bài yếu, các em chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của tri thức, còn lơ đãng, bị bạn bè lôi kéo, hay chỉ lo đua đòi theo chúng bạn mà quên mất nhiệm vụ chính của mình, không xác định được mục tiêu phấn đấu cho bản thân.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên: có thể do ý thức học tập của học sinh chưa cao, do gia đình chưa quan tâm đúng mức đến việc học tập của các em, hay do năng lực của thầy giáo chưa tốt, chưa tạo được sự thu hút học sinh vào học tập, chưa đánh trúng tâm lí học sinh, còn nhiều cách dạy bảo thủ. Mặt khác, chương trình học quá nặng với học sinh, áp lực từ nhiều phía khiến học sinh chỉ biết cắm đầu học mà không biết mình học vì cái gì và tiếp thu được gì. Thêm vào đó, xã hội đổi mới kéo theo nhiều tác động cả tích cực lẫn tiêu cực cũng đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc học tập của các em. Nhưng theo tôi nghĩ, nguyên nhân từ phía chúng ta – những người thầy là quan trọng nhất. Thực tế, có những người thầy còn thiếu trách nhiệm trong công tác giảng dạy, có những giáo viên còn lười trong việc tự học, tự bồi dưỡng về kiến thức chuyên môn và phương pháp dạy học. Chúng ta không thể bắt các em chăm học, trả lời được những câu hỏi khi thầy kiểm tra nếu chúng ta không phải là một tấm gương tự học và sáng tạo. Vậy làm sao để khơi dậy được cảm hứng học tập ở trong chính mỗi học trò? Làm sao để có thể nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học?

Thưa các đồng chí!

1. Giáo viên phải có kiến thức vững vàng. Đây chính là điều quan trọng nhất đối với những ai đang làm nghề dạy học. Bởi nó chính là cái nền, yếu tố cơ bản tạo nên một tiết dạy thành công. Dù phương pháp dạy học có tích cực, hợp lí đến mấy, dù khả năng diễn đạt của thầy có lưu loát đến mấy nhưng nếu kiến thức không chính xác, không phong phú thì những yếu tố kia cũng không có cơ hội để phát huy. Muốn có kiến thức vững, mỗi người giáo viên cần chú ý trau dồi khả năng tự học cho bản thân để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ. Bởi “ngọc không mài không sáng, người không học không hiểu lí lẽ”. Chúng ta có thể học từ tài liệu, từ các phương tiện thông tin, học hỏi từ đồng nghiệp, học bất cứ nơi đâu, và lúc nào có thể học.

3. Cần chú ý đổi mới phương pháp dạy học phù hợp. Sự phù hợp về phương pháp dạy học không phải nhất thiết phải từ bỏ những phương pháp dạy học truyền thống để lựa chọn các phương pháp mà nhiều người cho là mới, là hiện đại. Theo tôi, sự phù hợp là phù hợp với đối tượng học sinh, phù hợp với nội dung bài dạy…giáo viên có thể lựa chọn phương pháp truyền thống hay hiện đại hoặc có thể kết hợp linh hoạt để có một tiết dạy chất lượng nhất. “mỗi giáo viên là một tấm gương tự học và sáng tạo”. Yếu tố sáng tạo trong mỗi tiết dạy rất quan trọng đối với giáo viên. Cùng một bài dạy nhưng ở mỗi lớp, ở những thời điểm khác lại có một cách truyền đạt mới phù hợp với đối tượng học sinh và không tạo ra sự nhàm chán trong nghề nghiệp. Giáo viên cũng cần tăng cường hơn nữa việc ứng dụng CNTT, đồ dùng dạy học trực quan trong dạy học một cách hợp lí để giảm tải các hoạt động của thầy trên lớp, học sinh dễ dàng chiếm lĩnh kiến thức, hơn nữa nó còn có tác dụng lôi cuốn, tạo hứng thú trong các tiết dạy.

4. Trong các giờ lên lớp, để góp phần tạo được sự lôi cuốn đối với học sinh thì khả năng truyền đạt lưu loát của người thầy cũng rất quan trọng vì nó thể hiện sự tự tin của một người thầy khi đứng trước học sinh, giúp học sinh lĩnh hội và tiếp thu kiến thức 1 cách nhanh chóng, có hứng thú hơn trong học tập.

Mỗi 1 tiết dạy, GV cần giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản, bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng, cần phân loại được đối tượng học sinh để xác định kiến thức trọng tâm cần đạt phù hợp với từng đối tượng. Luôn bao quát học sinh trong giờ dạy; đặt câu hỏi và gọi nhiều đối tượng trả lời, chú trọng đến những em yếu kém. Động viên, khích lệ học sinh kịp thời khi các em có sự tiến bộ, luôn thể hiện sự tin tưởng vào các em, tránh việc chỉ gọi những HS giơ tay phát biểu xây dựng bài mà bỏ qua những HS yếu kém hầu như không giơ tay.

Cuối mỗi tiết dạy, GV cần dành nhiều thời gian để củng cố bài học: chẳng hạn như cuối tiết học cho các em gấp sách lại trên bảng chỉ còn những ý chính giáo viên đặt câu hỏi hoặc gợi ý để học sinh trình bày lại bài. Học sinh trả lời tốt giáo viên có thể cho điểm để khích lệ tinh thần học tập của các em, học sinh vướng mắc chỗ nào thì giáo viên giảng lại kĩ hơn. Như vậy giúp các em trong giờ học sẽ lắng nghe, ghi nhớ để trả lời vào cuối giờ và các em sẽ hiểu bài kĩ hơn.

5. Cần tăng cường kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng đa dạng hoá các hình thức kiểm tra để các em phải tự giác học tập như kiểm tra vở ghi trên lớp, vở bài tập, kiểm tra miệng, kiểm tra viết, kết hợp kiểm tra trong giờ học.

Sau mỗi bài dạy, nên cho học sinh câu hỏi ôn tập và bài tập về nhà, khoanh vùng trọng tâm mỗi bài học và những dạng đề thường gặp với nội dung bài học hay hướng dẫn các em xây dựng được một đề cương ôn tập cụ thể, chi tiết, bám nội dung kiến thức cơ bản; chia từng mảng, từng chuyên đề kiến thức để ôn tập.

Giáo viên cũng cần chú trọng đặc biệt đến việc rèn kĩ năng làm bài, kĩ năng diễn đạt, dùng từ đặt câu, rèn luyện chữ viết và cách trình bày bài rõ ràng, sạch sẽ cho học sinh (đặc biệt là bộ môn Ngữ văn). Sau mỗi bài viết, giáo viên cần dành nhiều thời gian chấm bài, nhận xét, sửa chữa cụ thể, chi tiết để học sinh nhận ra những lỗi sai và kịp thời sửa đổi.

6. Chú trọng lồng ghép dạy kĩ năng sống cho các em học sinh trong những bài học phù hợp. GVCN có thể lồng ghép dạy trong các giờ sinh hoạt hay hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để các em hình thành được những kĩ năng sống cần thiết khi ứng phó với những tác động của đời sống xã hội.

Bài tham luận tại Đại hội Chi bộ – Mẫu 3

Kính thưa đoàn chủ tịch.

Kính thưa các vị đại biểu khách

Kính thưa đại hội.

Trong không khí hào hùng của mùa thu lịch sử, toàn Đảng toàn dân ta đang náo nức chuẩn bị đón ngày Tết độc lập của dân tộc, ngày mùng 2/9, ngày khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Thực hiện sự chỉ đạo của ban chấp hành Đảng bộ xã …. hôm nay chi bộ trường ……. tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20…. – 20…

Được sự cho phép của đoàn chủ tịch để tôi được lên phát biểu tham luận về công tác chỉ đạo của chi bộ đối với sinh hoạt chuyên môn ở nhà trường.

Lời đầu tiên tôi xin gửi đến các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất chúc đại hội thành công rực rỡ.

Kính thưa các đồng chí! Kính thưa đại hội!

Trong nhà trường mầm non việc giáo dục trẻ phát triển toàn diện là tiền đề cho sự phát triển của trẻ trong suốt cuộc đời. Vậy muốn cho trẻ phát triển toàn diện trong những năm đầu đời thì song song với việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, việc tổ chức các hoạt động giáo dục là không thể thiếu. Vì vậy việc chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong nhà trường luôn luôn được chi bộ chú trọng quan tâm và đưa vào nội dung sinh hoạt Đảng thường kỳ.

Trước hết các đồng chí đảng viên phải là những hạt nhân tiêu biểu, nắm vững nội dung chương trình tổ chức các hoạt động cho trẻ theo hướng đổi mới lấy trẻ làm trung tâm thông qua các hoạt động trải nghiệm, sau đó nhân rộng ra toàn thể các đồng chí giáo viên trong nhà trường.

Trong nhiệm kỳ qua chi bộ cũng chỉ đạo việc tổ chức tốt các hội thi như làm đồ dùng đồ chơi, giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng giỏi. Nhằm thúc đẩy,hỗ trợ hoạt động chuyên môn trong nhà trường. Đồng thời chi bộ cũng chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ các đồng chí giáo viên không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi kỹ năng sư phạm để phục vụ tốt cho hoạt động chuyên môn trong trường.

Nhờ có sự chỉ đạo sát sao của chi bộ mà trong nhiệm kỳ qua trường mầm non…. đã giành được nhiều kết quả đáng khích lệ đó là: Trường đạt trường chuẩn quốc gia cấp độ 1, là trường đạt chất lượng cấp độ 3 của thành phố, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, nhiều giáo viên nhân viên đạt giải nhất, nhì,ba trong các hội thi giáo viên nhân viên giỏi huyện. Nhưng kết quả đáng khích lệ lớn nhất đó là nhà trường đã tạo được niềm tin tưởng lớn lao trong lòng các phụ huynh, trong toàn thể nhân dân xã …. trong nhiệm kỳ qua. Ngày càng thu hút được số trẻ đến trường năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ bán trú thường xuyên đạt 100% trong các năm. Các cháu đều đạt theo yêu cầu đánh giá các mặt phát triển của từng độ tuổi, luôn thích đến trường đến lớp, yêu quý cô giáo.

Kính thưa đại hội!

Và trước khi ngừng lời, một lần nữa tôi xin chúc sức khỏe tới toàn thể các vị đại biểu khác, các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Chúc đại hội thành công rực rỡ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bài tham luận tại Đại hội Chi bộ – Mẫu 4

Kính thưa đoàn chủ tịch!

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý!

Kính thưa đại hội!

Trước hết tôi xin được gửi tới đoàn chủ tịch, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đại hội lời kính chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

Kính thưa đại hội!

Đại hội chúng ta vừa được nghe đồng chí ……. nhà trường thông qua bản báo cáo tổng kết các mặt hoạt động của Công đoàn nhà trường trong nhiệm kì qua và phương hướng hoạt động của Công đoàn trong nhiệm kì tới. Trước tiên tôi hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo. Song đối với đặc trưng của nhà trường THCS thì hoạt động chuyên môn luôn là hoạt động mũi nhọn, hoạt động xương sống có vai trò quyết định với mỗi nhà trường, vì vậy làm thế nào để nâng cao chất lượng chuyên môn chính là mục tiêu và nhiệm vụ mà BGH, BCH Công đoàn nhà trường đã đề ra. Và để làm rõ hơn về vấn đề này, tôi xin trình bày trước đại hội bản tham luận VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN

Kính thưa đại hội !

Như chúng ta được biết, trường THCS …… trong những năm gần đây đã không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; số lượng HS xếp loại HSG, HS tiên tiến ngày một nhiều; tỉ lệ HS thi đỗ vào các trường THPT hệ công lập trong toàn huyện đang được tăng lên, hàng năm đã có học sinh đỗ vào trường chuyên …….. Từ đó nhà trường đang từng bước khẳng định được vị thế của mình trong khối các trường THCS trong toàn Huyện cũng như nhận được sự tin tưởng của các bậc phụ huynh, lòng tin yêu của các em học sinh và thật vinh dự trong năm học vừa qua Trường THCS ……. đã được công nhận là trường Đạt chuẩn quốc gia.

Để đạt được những kết quả đáng phấn khởi đó là bởi nhà trường là luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo và trực tiếp là chi ủy chi bộ, BGH nhà trường. Bên cạnh đó, đội ngũ GV của nhà trường nhiệt tình, trách nhiệm, có trình độ chuyên môn vững vàng và cơ sở vật chất khang trang với các trang thiết bị hiện đại trang bị cho công tác chuyên môn đã góp phần đáng kể nâng cao chất lượng CM của nhà trường.

Kính thưa đại hội !

Bản thân tôi là một gv trong hội đồng sư phạm nhà trường, là một công đoàn viên của công đoàn nhà trường tôi luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của hoạt động chuyên môn và luôn cố gắng thực hiện tốt, hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Và sau đây, tôi cũng xin mạnh dạn trao đổi cùng các đồng chí một số giải pháp mà tôi đã học tập được từ các đồng nghiệp và đúc rút từ trong thực tiễn giảng dạy của chính bản thân mình trong những năm học qua – những biện pháp mà chính bản thân tôi vẫn đang phải nỗ lực phấn đấu làm theo từng ngày.

– Trước hết là việc thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học theo quy định của Bộ, ngành. Người giáo viên cần lưu ý đến việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng bộ môn vì “Chuẩn kiến thức, kỹ năng là những yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng của môn học, hoạt động giáo dục mà học sinh cần phải có và có thể đạt được sau từng giai đoạn học tập”.

– Thứ hai người giáo viên cần quan tâm đặc biệt tới việc thiết kế bài, chuẩn bị giáo án trước khi lên lớp. Cần soạn bài theo hướng đổi mới, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong chiếm lĩnh tri thức làm sao để giáo viên chỉ là người tổ chức, điều khiển, hướng dẫn cho học sinh chủ động chiếm lĩnh tri thức.

– Thứ ba là việc thực hiện giờ dạy trên lớp. Cốt lõi của đổi mới dạy học là phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong chiếm lĩnh tri thức mà đổi mới phương pháp dạy học sẽ là khâu đột phá. Để thực hiện được điều đó giáo viên cần tổ chức hoạt động học đa dạng cho học sinh, thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp từ kiểm tra bài cũ, dạy học kiến thức mới, ôn luyện, củng cố, nâng cao kiến thức đã học, đến việc kiểm tra, đánh giá bước đầu việc nắm kiến thức của học sinh ngay trên lớp. Để giờ dạy hấp dẫn giáo viên cần sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác, trong sáng, sinh động, ngắn gọn, dễ hiểu, tác phong thân thiện, gần gũi, coi trọng việc khuyến khích, động viên học sinh học tập, tạo hứng thú thực sự cho các em.

– Thứ tư là người giáo viên cần chú ý đến việc kiểm tra đánh giá. Đổi mới thể hiện ở khâu ra đề kiểm tra đánh giá, hình thức kiểm tra đánh giá. GV nên chú trọng đến câu hỏi mở, có thể phát huy tối đa khả năng tư duy, liên tưởng, sáng tạo của học sinh. Khi đánh giá không chỉ thầy đánh giá trò mà còn là trò đánh giá trò, trò đánh giá thầy..

– Hơn thế để có một giờ dạy thực sự hiệu quả, hấp dẫn, sinh động người giáo viên cần có nền tảng kiến thức vững vàng, kĩ năng ứng xử sư phạm linh hoạt. Và quan trọng hơn cả theo tôi để việc dạy học của giáo viên thành công thì người thầy cần có cái “Tâm” với nghề, tức là có lòng nhiệt huyết, thương yêu trò như con, luôn mong muốn học trò tiến bộ. Chữ “Tâm” sẽ quyết định nhân cách người thầy và cũng chỉ bằng nhân cách người thầy tác động vào nhân cách người học mới là bản chất của quá trình giáo dục.

Kính thưa đại hội!

Kính mong nhận được sự góp ý của các đ/c để bản tham luận của tôi được hoàn thiện hơn. Xin chân trọng cảm ơn!

Bài tham luận tại Đại hội Chi bộ – Mẫu 5

Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể Đại hội!

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Chi bộ Trường …………. tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện ……….., nhiệm kỳ 20… – 20…, lập thành tích thiết thực trong xây dựng và phát triển kinh tế – văn hóa xã hội huyện nhà. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất!

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội!

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị của Bộ Chính trị đã tác động tích cực và mạnh mẽ vào đời sống toàn Đảng, toàn quân & nhân dân cả nước trong những năm qua. Mục đích của cuộc vận động là: “Làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong Đảng, trong xã hội về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh, nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội ; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng”. Mục đích cao hơn, rộng lớn hơn của cuộc vận động là xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, làm nền tảng tinh thần và động lực phát triển của xã hội.

Sau 3 năm thực hiện cuộc vận động của Chi bộ Trường …………. đã đạt được một số kết quả như sau:

Nhận thức của cán bộ đảng viên và công nhân viên và học sinh đã được nâng cao, ý thức tự giác trong công việc dạy và học của giáo viên và học sinh đã phát huy mạnh mẽ. Giáo viên lên lớp đúng giờ, soạn bài, chấm trả bài nghiêm túc, dạy đúng đủ chương trình; thường xuyên dự giờ đồng nghiệp để học hỏi kinh nghiệm giảng dạy, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực. Đội ngũ thầy cô yêu nghề hơn, thân thiện với học trò hơn. Học trò yêu trường yêu lớp hơn, cùng nhau thi đua trong học tập và lao động, trung thực với kết quả học tập của chính mình đó là kết quả có tiến bộ rõ nét nhất.

Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nhà trường đã có chuyển biến tích cực như tiết kiệm điện, đoàn kết tham gia xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh; mạnh dạn đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, tham ô, quan liêu, lãng phí.

Về việc học học tập trong thời gian qua:

Tổ chức học tập các chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và chuyên đề “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; Xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh “Là đạo đức là văn minh”. Tham gia viết bài tìm hiểu về “Tác phẩm Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “80 năm lịch sử vẻ vang của Đảng cộng Sản Việt Nam”. Đó là những đợt học tập chính trị sâu rộng trong Chi bộ và trong toàn trường. Qua học tập cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh đã chuyển biến tích cực về nhận thức tư tưởng, ý thức rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống và chuẩn mực đạo đức của người cán bộ đảng viên. Góp phần tham gia có hiệu quả vào công tác ngăn ngừa và đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống và hoàn thành nhiệm vụ ở nhà trường. Chi bộ chỉ đạo thực hiện các buổi tham ngoại khóa học tập về Văn học, Lịch sử, GDCD, những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ được kể trong mỗi kỳ sinh hoạt Chi bộ, và các buổi chào cờ đầu tuần đối với học sinh toàn trường.

Về việc làm theo, trong ba năm qua, cuộc vận động đã góp phần thiết thực trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Việc tự giác làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã và đang diễn ra trong hoạt động hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh. Cấp ủy đã quan tâm đến việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý tiêu cực, sai phạm. Tinh thần tự giác, tự phê bình nhận khuyết điểm, phấn đấu khắc phục các yếu kém của cán bộ, đảng viên có tiến bộ.

Mỗi đảng viên, cán bộ giáo viên đã thực hiện đúng phương châm của ngành: “Kỷ cương – tình thương – trách nhiệm”; “Thi đua dạy tốt – học tốt”, xây dựng hình ảnh người thầy, thân thiện, thông minh và sáng tạo.

* Mục tiêu trong thời gian tới

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu trong đảng viên, cán bộ công nhân viên và trong toàn trường với các nội dung chính sau đây:

Thứ nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của chi bộ, Ban giám hiệu và trong toàn trường.

Thứ hai, đề cao sự nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ chủ chốt trong nhà trường.

Thứ ba, tiếp tục triển khai đồng bộ các hoạt động đẩy mạnh cuộc vận động gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 20… và giai đoạn tiếp theo.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, sâu rộng hơn về các nội dung của cuộc vận động trong Đảng và trong nhà trường.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh học tập và chú trọng việc làm theo tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Thứ sáu, đẩy mạnh học tập và chú trọng việc làm theo tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh “Là đạo đức là văn minh”

Thứ bảy, thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo”

Thứ tám, thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật và các hoạt động làm theo lời Bác.

Advertisement

Thứ chín, không ngừng bồi đắp lòng nhân ái, tình yêu quê hương đất nước cho cán bộ đảng viên, giáo viên và học sinh toàn trường, thường xuyên tổ chức các hoạt động vì cộng đồng, công tác đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt quan tâm giáo dục cho học sinh, dạy cho các em biết về chủ quyền biển đảo của của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

* Biện pháp thực hiện

1. Tăng cường học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh toàn trường:

Tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ kính yêu do Huyện ủy, Tỉnh ủy tổ chức. Qua đó mỗi cán bộ đảng viên, giáo viên và học sinh tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, bồi đắp lòng nhân ái, lòng vị tha, phấn đấu cho lý tưởng tất cả vì độc lập tự do của dân tộc vì hạnh phúc của nhân dân.

2. Thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước:

3. Duy trì nề nếp sinh hoạt của Chi bộ:

Chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ đều đặn để đánh giá, kiểm điểm những việc làm được và chưa được của Chi bộ trong tháng, quý. Nâng cao chất lượng của cán bộ, đảng viên, phát huy dân chủ trong Đảng nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên; phân công đảng viên đảm nhận từng công việc cụ thể để xây dựng tập thể sư phạm nhà trường ngày càng vững mạnh, trên cơ sở đó đánh giá phân loại đảng viên theo nhiệm vụ được phân công.

4. Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán, kế cận nâng cao chất lượng giáo dục:

Tổ chức, phân công đúng người, đúng việc nhằm phát huy hiệu quả năng lực của giáo viên cốt cán; chăm lo bồi dưỡng giáo viên trẻ về kinh nghiệm giảng dạy, chuyên môn nghiệp vụ, từng bước trở thành lực lượng kế cận cốt cán, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đổi mới giáo dục.

Mẫu bài tham luận đại hội Chi bộ

Kính thưa đoàn chủ tịch.

Kính thưa quý vị đại biểu, khách qúy.

Kính thưa đại hội.

Trước hết tôi xin gửi tới quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đ/c đảng viên trong chi bộ lời kính chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Được sự phân công của chi bộ, sau đây tôi xin phép được trình bày 1 vài ý kiến tham luận về công tác chuyên môn trong chi bộ nhà trường.

Kính thưa đại hội !

Có thể nói công tác chuyên môn luôn luôn là hoạt động quan trọng và chủ yếu nhất trong các nhà trường. Vì vậy việc quan tâm, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn đối với các giáo viên đã trở thành nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của các nhà trường. Điều đó cũng có nghĩa là mỗi người giáo viên nói chung và mỗi đảng viên – giáo viên nói riêng đang gánh trên đôi vai mình những trách nhiệm nặng nề nhưng cũng thật vẻ vang trong sự nghiệp “trồng người”.

Vậy làm thế nào để đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động chuyên môn của nhà trường cũng như của mỗi người giáo viên? Có thể thấy trong những năm học vừa qua đội ngũ giáo viên trường THCS …. dưới sự chỉ đạo của Ban chi ủy nhà trường đã không ngừng nỗ lực cống hiến, trau dồi kiến thức chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới hoạt động sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn… nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường.

Cụ thể đối với công tác tổ chuyên môn: ngay từ đầu năm học, các tổ đã xây dựng kế hoạch hoạt động tổ với nội dung cụ thể, chi tiết bám sát kế hoạch chuyên môn của ban chuyên môn nhà trường. Tổ chuyên môn đã tích cực thực hiện đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ, nhóm thông qua việc thực hiện các chuyên đề cấp tổ, nhóm và cấp cụm. Tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu nội dung bài học, tổ chức hiệu quả các đợt hội học hội giảng, tham gia đầy đủ và tích cực các đợt tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên của Sở, Phòng và nhà trường, tăng cường công tác đổi mới phương pháp kĩ thuật dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh.

Đối với công tác chuyên môn của GV: Bản thân tôi là một đảng viên – giáo viên trực tiếp làm công tác giảng dạy trong nhiều năm qua, xin được chia sẻ với đại hội một vài ý kiến chủ quan như sau:

Theo tôi, yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định hàng đầu trong hoạt động chuyên môn của người GV đó chính là năng lực, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của bản thân mỗi GV. Vì vậy để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đòi hỏi người giáo viên phải luôn nỗ lực và không ngừng phấn đấu, tự làm mới mình, làm giàu kiến thức chuyên môn, hiểu biết sư phạm của bản thân bằng nhiều hình thức và con đường khác nhau.

Yếu tố quyết định tiếp theo là lòng nhiệt tình, tâm huyết và thái độ tận tụy với học sinh, với công việc được giao. Bởi chỉ khi có lòng nhiệt tình và ý thức trách nhiệm thì người gv mới hoàn thành tốt được công việc của mình, mới thực sự trở thành người thày kính yêu trong mắt các em học sinh.

Kính thưa đại hội !

Trong quá trình công tác tại trường THCS ……, tôi nhận thấy, bên cạnh những thuận lợi đã được trang bị và tạo điều kiện giúp đỡ thì đội ngũ GV chúng tôi vẫn còn có những khó khăn chung trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như:

Khó khăn về điều kiện CSVC, trang thiết bị dạy học: ví dụ phòng thư viện đồ dùng còn chật hẹp, nhiều đồ dùng phục vụ giảng dạy đã bị hư hỏng, chưa được bổ sung, các phương tiện hiện đại hỗ trợ giảng dạy còn hạn chế …

Thêm nữa sự quan tâm của các bậc phụ huynh học sinh còn hạn chế, công tác phối hợp giáo dục giữa phụ huynh HS và GVCN, GVBM còn chưa thường xuyên.

Nhiều em học sinh còn lười học, ham chơi, ỷ lại thiếu tích cực trong học tập và rèn luyện.

Bởi vậy, tại Đại hội chi bộ hôm nay, tôi xin được đại diện cho các đồng chí đảng viên – giáo viên trong nhà trường THCS xin được nói lên mong muốn của mình: chúng tôi luôn mong đợi sự quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ và động viên kịp thời hơn nữa của các cấp chính quyền địa phương, của BGH nhà trường về các mặt tinh thần, cơ sở vật chất, thời gian, điều kiện công tác … để chúng tôi có thể khắc phục những khó khăn nêu trên, tiếp tục nỗ lực phấn đấu và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục xã nhà, cũng là để hoàn thành tốt nhiệm vụ và trách nhiệm nặng nề mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Trước khi ngừng lời, tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc các đồng chí luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

50 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Văn Lớp 12 – Ôn Thi Viên Chức Giáo Viên Thpt Tài Liệu Ôn Thi Viên Chức Giáo Viên

50 câu hỏi trắc nghiệm môn Văn lớp 12 – Ôn thi viên chức giáo viên THPT

Câu 1: Sáng tác của Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh không bao gồm những thể loại nào trong các thể loại sau đây:

Văn chính luận.

Truyện kí.

Thơ ca

Hò vè

Câu 2: Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh được viết theo thể loại nào sau đây:

Văn chính luận

Truyện

Câu 3: Thể loại nào trong các thể loại văn học sau đây ra đời trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954)?

Truyện ngắn

Thơ

Truyện dài

Câu 4: Quê hương của Quang Dũng ở:

Hà Nội

Hà Tây

Nam Hà

Hải Dương

Câu 5: Quang Dũng sinh năm nào?

1915

1921

1922

1925

Câu 6: Đoàn quân Tây tiến được thành lập năm nào sau đây:

1946

1947

1945

1948

Câu 7: Cảm hứng chung của bài thơ Tây tiến là:

Bi

Hùng (hào hùng)

Bị hùng

Câu 8: Bút pháp tiêu biểu của bài thơ Tây Tiến là:

Hiện thực

Lãng mạn

Hiện thực XHCN

Trào lộng

Câu 9: Hoạt động nghệ thuật của Nguyễn Đình Thi nổi bật nhất ở lĩnh vực nào?

Viết văn

Làm thơ

Soạn nhạc

Viết phê bình

Câu 10: Bài thơ Đất nước được in ở tập thơ nào?

Bài thơ Hắc Hải.

Dòng sông trong xanh.

Tia nắng.

Người chiến sỹ.

Câu 11: Trong thơ Đất nước khi nói về mùa “thu nay” chủ thể trữ tình đứng ở đâu để bộc lộ cảm xúc?

Phố phường Hà Nội.

Núi đồi chiến khu Việt Bắc.

Miền đồi núi xa xôi.

Ở một nơi không xác định.

Câu 12: Hình ảnh nào sau đây có trong bài đất nước thể hiện điểm khác biệt khi cảm nhận về mùa thu của Nguyễn Đình Thi so với các những thơ khác?

Thềm nắng lá rơi đầy

Xao xác hơi may

Phố dài xao xác

Nói cười thiết tha

Câu 13: Chọn từ mà tác giả Nguyễn Đình Thi đã dùng để điền vào chỗ trống trong câu thơ sau:

Từ những năm đau thương chiến đấu

Đã….lên nét mặt quê hương

Bừng.

Ngời.

Sáng.

Ánh.

Câu 14: Năm sinh, năm mất của nhà thơ Chế Lan Viên là năm nào sau đây:

1920 – 1985

1920 – 1989

1925 – 1989

1925 – 1985

Câu 15: Quê của nhà thơ Chế Lan Viên ở:

Nghệ An

Thanh Hoá

Quảng Trị

Bình Định

Câu 16: Trong những tập thơ tiêu biểu của các nhà thơ mới sau đây, tập thơ nào là của Chế Lan Viên?

Đau thương

Thơ thơ

Lửa thiêng

Điêu tàn

Câu 17: Tập thơ nào sau đây không phải là của Chế Lan Viên?

Những bài thơ đánh giặc

Trời mỗi ngày lại sáng

Hoa ngày thường chim báo bão

Ánh sáng và phù sa

Câu 18: Hiểu như thế nào về hình ảnh “mẹ yêu thương” trong bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên?

Đó là mẹ của nhà thơ

Một người mẹ Tây Bắc nào đó

Đó là nhân dân, đất nước

Cả ba hình ảnh trên

Câu 19: Trong nỗi nhớ của Chế Lan Viên không có hình ảnh nào sau đây?

Anh du kích

Em liên lạc

Mẹ chiến nuôi quân

Em gái Tây Bắc.

Câu 20: “Chùa tây Phương” trong bài thơ Các vị La Hán chùa Tây Phương của Huy Cận ở nơi nào được nói đến sau đây:

Advertisement

Thủ đô Hà Nội

Bắc Ninh

Tỉnh Hà Tây

Thái Bình

Mời các bạn tải về 50 câu hỏi trắc nghiệm môn Văn lớp 12 để ôn tập

Bộ Nội Vụ Đề Xuất Cán Bộ ‘Dám Nghĩ, Dám Làm’ Được Miễn Kỷ Luật

Ngày 24/3, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo góp ý kiến vào ba dự thảo, trong đó có dự thảo nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Bộ đề xuất khuyến khích, bảo vệ mọi cán bộ có ý tưởng, cách làm mới, mạnh dạn đột phá, tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt và những vấn đề chưa có quy định hoặc có nhưng không còn phù hợp với thực tiễn, nhưng phải bảo đảm không trái Hiến pháp, Điều lệ Đảng.

Trường hợp cán bộ triển khai đề xuất đã được cấp có thẩm quyền quyết định nhưng không đạt, chỉ đạt được một phần mục tiêu đề ra hoặc gặp rủi ro, xảy ra thiệt hại thì được miễn xử lý trách nhiệm kỷ luật Đảng và xử lý trách nhiệm trước pháp luật khi thuộc một trong 7 trường hợp.

Đó là cán bộ thực hiện đề xuất trong tình thế cấp thiết, do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật Dân sự; bị cản trở, gây khó khăn trong quá trình thực hiện; báo cáo cấp có thẩm quyền về việc chấm dứt thực hiện đề xuất khi thấy có rủi ro, thiệt hại hoặc có khả năng xảy ra thiệt hại.

Cán bộ thực hiện đề xuất chấp hành quyết định của cấp trên sau khi đã báo cáo về việc chấm dứt thực hiện nhưng cấp có thẩm quyền vẫn quyết định tiếp tục; cán bộ chấm dứt ngay việc thực hiện khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền; được xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự khi thực hiện đề xuất đã được phê duyệt hoặc đã qua đời.

Ông Nguyễn Trọng Tân, Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh: Ảnh: Gia Chính

Có 21/28 lãnh đạo Sở Nội vụ các tỉnh, thành phía Bắc đã đóng góp ý kiến, đều thống nhất đối tượng áp dụng của dự thảo nghị định là tất cả cán bộ công chức, viên chức chứ không chỉ với người giữ chức vụ lãnh đạo.

Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh Nguyễn Trọng Tân nêu thực tế khi cấp Sở hay huyện vướng mắc xin ý kiến thì UBND cấp tỉnh đồng ý với chủ trương, nhưng đến lúc sai lại truy người đề xuất. “Lãnh đạo cấp trên đồng ý thì cấp dưới mới dám làm, nhưng khi sai sót chỉ truy người tham mưu, còn lãnh đạo không bị xem xét là không ổn”, ông Tân nói, đề nghị cơ quan nào đồng ý thì cơ quan đó phải chịu trách nhiệm.

Ông Tân cũng mong dự thảo nghị định sớm được thông qua, áp dụng ngay vào thực tiễn để những cán bộ dám đổi mới được miễn trách nhiệm hành chính, hình sự. “Tôi lo lắng khi nghị định có hiệu lực, nhiều cán bộ đã bị xử lý nên đề nghị có chế tài hồi tố”, Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh nói.

Ông Trần Quốc Huy, Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa, cho rằng quy định những ý tưởng, cách làm mới cần đảm bảo không trái với Hiến pháp, Điều lệ Đảng là chưa đủ mà phải tuân thủ pháp luật, thậm chí không được trái với đạo đức xã hội. Quy định như vậy sẽ đảm bảo pháp luật là tối thượng, thống nhất trên toàn quốc và tránh được tình trạng vì lợi ích cục bộ của địa phương mà làm trái với lợi ích chung.

Theo ông, từ năm 2023 Thanh Hóa đã giao cho Sở Nội vụ xây dựng nội dung về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, nhưng “suốt một năm không ra được vì rất khó”. Trong khi đó, cán bộ đang rất áp lực bởi bổn phận công vụ phải làm đúng quy định pháp luật, nếu làm sai sẽ bị xử lý, phải trả lời trước cơ quan chức năng như thanh tra, kiểm tra, điều tra.

“Địa phương cần biết rõ quy trình tiếp nhận sáng kiến, đột phá và cấp nào sẽ ban hành quyết định để đưa sáng kiến đó vào cuộc sống”, ông Huy nói.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội thảo ngày 24/3. Ảnh: Hoàng Hà

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung “khó nhất trong các loại nghị định” vì thể chế hóa không dễ. Thực tiễn có chuyện Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến và “đồng ý về mặt chủ trương”, đề nghị cấp dưới thực hiện theo quy định của pháp luật. “Như vậy, khi tập thể quyết định thì phải chịu trách nhiệm cho cá nhân đổi mới, sáng tạo”, bà Trà nói.

Theo Bộ trưởng, dự thảo nghị định đang quy định các đề xuất đổi mới phải theo quy định của Hiến pháp và Điều lệ Đảng, nếu như đưa thêm “theo quy định của pháp luật” như Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa đề nghị thì “sẽ dễ bó buộc”.

Advertisement

Về vấn đề hồi tố, bà Trà cho rằng rất khó áp dụng bởi thực tiễn không có văn bản cụ thể nào xác định khái niệm hay đặc điểm của hồi tố.

Sau khi lấy ý kiến các Sở Nội vụ các tỉnh phía Bắc, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tổ chức các hội thảo ở miền Trung, Nam để lắng nghe ý kiến đóng góp của các địa phương, hoàn thiện dự thảo.

Tháng 9/2024, Bộ Chính trị ban hành kết luận yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách. Việc này tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có nhưng không phù hợp với thực tiễn; mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo được chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.

Tại kỳ họp Quốc hội hồi tháng 5/2024, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề nghị xây dựng Luật Bảo vệ người dám nghĩ, dám làm để tạo đột phá tăng trưởng cho đất nước. Cuối năm 2023, Bộ Nội vụ và Tư pháp thống nhất xây dựng nghị định theo quy trình rút gọn và được Thủ tướng đồng ý.

Võ Hải

Toàn Bộ Quy Trình Thiết Kế Thi Công Nội Thất

Quá trình thiết kế thi công nội thất là cả 1 quá trình mà người kiến trúc sư phải thao tác để mang lại giá trị với khách hàng. Vậy quy trình đây bao gồm bao nhiêu bước? Phải kết hợp Macbook Việt chúng tôi tìm hiểu!

đó là bước đầu tiên bên trong quá trình thiết kế thi công nội thất mà kiến trúc sư hãy thao tác. Người sử dụng sau ngay khi liên lạc tới công ty, sẽ thu được lập tức các tư vấn & hẹn gặp rút để trao đổi thêm.

Thu thập thông tin của người sử dụng

Sau khi khách hàng liên lạc đến công ty thiết kế, họ sẽ sắp xếp một buổi gặp rút trực tiếp người dùng. Vấn đề này, chiếm phần đích để nắm bắt một vài thông tin bao gồm :

– Độ tuổi, sở thích, mong muốn & nhu cầu của người sử dụng tương ứng thế nào?

– dòng hình sở hữu, diện tích, thiết kế. Nhiều người dùng thông dụng nhận được sự nhầm lẫn giữa những dòng hình đặc biệt cũng như ngôn ngữ vị trí miền

– chưa gian nội thất đó phục vụ với bao nhiêu người sử dụng?

– người dùng sử dụng thiết kế vào phần đích gì? Ở cũng như dành cho thuê cũng như bán?

– tham khảo về phong phương thức nội thất, thẩm mỹ của khách hàng

– Tư vấn về kĩ thuật một số dự trù mức đầu tư

Chốt thông tin:

– Phong phương pháp thiết kế mà khách hàng lựa chọn

– những yêu cầu về chất liệu, vật liệu dùng

– Nhu cầu của người sử dụng và ngân sách dự trù của khách hàng

– Chi phí thiết kế chi tiết đưa ra dành cho người dùng

Khảo sát thật trạng công trình thiết kế

Sau ngay khi gặp tháo, trao đổi với khách hàng kiến trúc sư sẽ hẹn để tới khảo sát thực tế công trình của người sử dụng. Bắt đầu khảo sát xong, người kiến trúc sư phải đưa ra được những kết luận về một vài điểm sau:

– phần đích thiết kế

– Lựa kết hợp màu sắc tổng thể, tông màu sắc chính của căn phòng

– Lựa sử dụng được phong phương pháp thiết kế phù hợp đi cùng người dùng

– Ngân sách chi tiết cho phép

– những yêu cầu tiếp theo,…..

– Trao đổi đủ lại quy trình thiết kế & tiến độ các hạng mục

– Thông nhất yêu cầu thiết kế cùng với người dùng

– người sử dụng đặt cọc thực hiện hợp đồng thông qua 40% giá trị hợp đồng

Ký hợp đồng thiết kế

Sau khi cả 2 bên từng bàn bạc & hiểu được những mong muốn của nhau, ta sẽ đi tới bước ký hợp đồng. Trong thiết kế hợp đồng nên rõ được rõ một vài điểm sau:

– những chi phí phục vụ thiết kế

– các hạng phần thiết kế

– Phong cách thiết kế từng hạng phần

– Tiến độ thiết kế

– Tiến độ thanh toán

– những ưu đãi dành cho khách hàng ( nếu như có)

Lên concept dành cho thiết kế

khi thống nhất được hợp đồng thiết kế, kiến trúc sư sẽ lên dòng thiết kế mặt bằng sơ bộ phận bao gồm :

– Phân chia chưa thể gian, bố trí vùng đồ đạc, bố trí vùng vị trí linh kiện chính trong nội thất

– Lên phương án về phong phương pháp nội thất, vật liệu dùng

mẫu thiết kế sơ bộ phận hãy đảm bảo:

– Vẽ chuẩn tỷ lệ, vùng vị trí của đồ đạc, vật dụng, tường ngăn chia

kỹ thuật

Từ đây người sử dụng dùng thử cách nắm được sơ bộ hiện trạng ngôi nhà một và từ đây bày tỏ các quan điểm, mong muốn với kiến trúc sư. Kiến trức sư sẽ nắm bắt được những nhu cầu một và mong muốn đó để đi vào tiến hành thiết kế đầy đủ. Sau vài lần tiếp xúc với người sử dụng, kiến trúc sư sẽ hoàn thiện được bước này mượt chóng.

Thiết kế phiên bản vẽ 3D

Sau khi thiết kế mặt thông qua & lên concept thiết kế, kiến trúc sư sẽ tiến hành thiết kế bản vẽ 3D. Mẫu thiết kế này bao gồm :

– chi tiết thiết kế từng không gian nội thất trong căn hộ

– Hình ảnh cụ thể nội thất đã phòng, từng đường nét, những thông khoản về độ dày, độ tăng cao,…

– đủ về màu một và sự phối màu sắc phía trong không gian. Sự phối hợp màu sắc của các thiết bị, nền, tường trong không gian để khiến đáng giá lên giá trị về thẩm mỹ của căn phòng

dòng vẽ 3D phải đảm bảo:

– Bám sát phong phương pháp nội thất của chủ nhà yêu cầu

– dùng vật liệu phù hợp với yêu cầu của người dùng, cấp độ vật liệu, chủng đời vật liệu, màu sắc

Đưa ra phương án hợp lý nhất với người dùng

Sau ngay khi hoàn thành phiên bản thiết kế 3D, kiến trúc sư sẽ cần làm các công việc sau:

– Trình bày các phương án thiết kế phù hợp đi cùng yêu cầu mà khách hàng đưa ra

– dành cho người dùng cái nhìn tổng thể toàn bộ công trình nội thất của mình

– Trình bày các phương án sử dụng vật liệu để khách hàng lựa đồng ý chất liệu sẽ được sử dụng

những hoàn thiện sau bắt đầu chốt được dòng thiết kế 3D sẽ được trao đổi một số thực hiện bên trong bước này.

Bàn giao hồ sơ kỹ thuật thi công với khách hàng

Sau khi mọi hỏng hóc dành cho phiên bản vẽ 3D được ” trôi” thì bước quan trọng thứ hai phía trong quá trình thiết kế thi công nội thất là bàn giao hồ sơ kỹ thuật. Hồ sơ kỹ thuật của phiên bản vẽ thi công sẽ thu được chi tiết những vấn đề giống như sau :

– những thông khoản về trỏ thước, vùng, kí hiệu của đã từng chi tiết

– loại vật liệu, mã vật liệu, linh kiện

– màu dựa vào model mã

– Thiết kế bố trí mặt bầng sơ đồ công năng

– bản vẽ ốp lát sàn một và trần (nếu có)

– mẫu vẽ vị trí mạch nạp, công tắc

– phiên bản vẽ cụ thể đồ gỗ nội thất

Dự toán chi phí một và khối khoản công chuyện chi tiết

Sau bắt đầu thao tác các bước trên, vấn đề kiến trúc sư nên làm tiếp theo đó là lập bảng dự toán chi tiết chi phí một và khối số công một trong những điều. Bao gồm các hạng phần sau :

– Chi phí vật tư bao gồm gạch ốp lát, sơn bả, sàn, trần thạc cao… & nhân công nâng cấp chương trình thô.

– vật dụng vệ sinh, trang bị bếp, một và 1 lượng linh kiện gần như phiên bản lề, tay nâng, mặt đá, mặt kính, ray nhả những loại….

– chi tiết trang trí giống như đèn, dòng điện chiếu sáng, tranh ảnh …

– Màn rèm, giấy dán tường, da bọc …

– Hạng mục sắm theo yêu cầu của người dùng

– Giá các hạng phần thi công đồ gỗ nội thất.

phần nhiều những điều tại sẽ được tổng hợp thành một bộ hồ sơ hoàn chỉnh, đóng gói dòng mềm + dòng cứng một và gửi dành cho người dùng.

Thi công lắp ráp tại nhà

việc thi công, lắp ráp sẽ được tiến hành tận địa điểm, do nhà dành cho người dùng. Thời gian thi công, lắp ráp thử cách lâu ngắn, khác nhau tùy vào khối khoản công một trong những điều đã từng bàn giao. Thi công phần lớn 1 công trình lớn sẽ mất khoảng 1 đến 2 tuần, những cũng chiếm các hạng mục công trình thử dùng sửa đổi phía trong ngày

Bàn giao – Thanh lý – BH

đó là cuối cùng bên trong quá trình thiết kế thi công nội thất. Sau ngay khi hoàn tất thi công, lắp ráp, kiến trúc sư sẽ đi cùng người sử dụng nghiệm thu về khối số công một trong các việc, chất lượng siêu phẩm. Tiếp đó là thanh lý hợp đồng thiết kế nội thất căn hộ

bài viết này là 10 bước bên trong quá trình thiết kế thi công nội thất mà chúng tôi chia sẻ đi với các bạn. Mong rằng bạn đọc đã từng có những thông tin hữu ích. Giả dụ nhận được tò mò cũng như gặp vấn đề bên trong thiết kế nội thất, có thể liên lạc lập tức cùng với chúng tôi để giữ những tư vấn hữu ích nhất với bạn!

phải đồng hành cùng Tứ Gia để sở hữu cho mình 1 không thể gian nội thất đạt được độ thẩm mỹ quá cao đi với chi phí đầu tư hợp lý nhất.

Nguồn: Nội Thất Tứ Gia

Cập nhật thông tin chi tiết về Bộ Câu Hỏi Hội Thi Cán Bộ Tham Mưu Tốt – Dân Vận Khéo 225 Câu Hỏi Thi Cán Bộ Tham Mưu Tốt Dân Vận Khéo – Vòng Thi Vững Kiến Thức trên website Exas.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!